วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พิธีสวดสายประคำ - ติดเทียนที่สุสาน

กำหนดการเสกสุสาน อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19.00 น. พิธีสวดสายประคำ – ติดเทียนที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และ เสกสุสาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลของท่านทั้งหลายด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

 

กำหนดการเสกสุสาน ปี 2014 เขตจ.หนองคาย สังฆมณฑลอุดรธานี

+วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย อ.เมือง
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.
+วัดนักบุญกลารา บ้านปักหมู อ.โพนพิสัย
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.
+วัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
+วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก อ.เมือง
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
+วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
+วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา15.00น.

Last Updated (Saturday, 01 November 2014 09:34)

 

ข้อคิดยามเช้า วันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2014