วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

ฉลองศาสนนามพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

พระสังราชกิตติคุณ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน ค.ศ.2016

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ณ บ้านพักของพระคุณเจ้า

โดย พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ประธานพิธี

หลังพิธีฯ มีการมอบของขวัญที่ระลึก ร้องเพลงอวยพระแด่พระคุณเจ้า

และ รับประทานอาหารร่วมกัน

Read more...