วัดในสังฆมณฑล

ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่

คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส และสัตบุรุษทุกคน
ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง
วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

พิธีบวชพระสงฆ์และพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก

สังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์และสังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

 

สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์

สังฆานุกรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ และ

สังฆานุกรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.2015 เวลา 10.00 น.

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี และ

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก

ณ วัดดวงหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 เวลา 17.00 น. และ

ณ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬ

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2015 เวลา 10.30

 

ร่วมพิธี้อนรับ และ เคารพพระธาตุ

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และ นักบุญยอห์น ที่ 23

สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่าน
ร่วมพิธีต้อนรับและเคารพพระธาตุ
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2015
วันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

 

Last Updated (Tuesday, 12 May 2015 09:02)

 

ข้อคิดยามเช้า วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2015