วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี
มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ...วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี..พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี (หลังพิธีแห่แม่พระไปที่ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์, ประธานจุดเทียน, เพลงสดุดีแม่พระ, ตัดเค้ก, ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ, ร่วมรับประทานอาหาร)


คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษลูกวัด
มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย...วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


คุณพ่อเจ้าอาวาส บราเดอร์ ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ...ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ...ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

ชมภาพ งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ชมภาพ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี (9-8-2014) ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 13:37)

Read more...

 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี...โดยมีคุณพ่ออินที ใสสว่าง,C.Ss.R. เจ้าอาวาส

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 13:23)

Read more...

 

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 12:41)

 

 

บ้านโนนประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 18 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวเลาะเข้าไปบนเส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออีกประมาณ 12 ก.ม. พื้นที่ซึ่งโอบล้อมด้วยป่าไม้ ท้องไร่ท้องนา และสวนยางพารา แม้จะมีคริสตชนไม่กี่ครอบครัว แต่ได้รับความเอาใจใส่จากพระสงฆ์ในงานอภิบาลต่าง ๆ เสมอมา คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ, C.Ss.R. ได้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัด 5 ไร่ ตั้งแต่ปี 1990 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. และคุณพ่อยอห์น ตรึก ฟาน, SVD ได้สร้างศาลาวัดโดยการสนับสนุนทุนจากครอบครัว “เอี่ยมนรางกูร” และด้วยการประสานงานจากคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯในขณะนั้น ทำให้ได้รับทุนจากผู้มีน้ำใจดี รวม 500,000 บาท จึงได้ดัดแปลงศาลาเป็นวัดที่สวยงาม ขนาด 6x14 เมตรสำเร็จ และได้ทำพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญอันนาหลังนี้ ในวันเสารที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.2010 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้จัดให้มีการฉลองวัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2014 ผู้คนจึงเดินทางมาอย่างเนืองแน่นเพื่อให้กำลังใจ แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุขความยินดีแก่กันและกัน เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน หนทางจะยากลำบากเพียงใด อุปสรรคใด ๆ ไม่อาจขวางความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราได้ .. ชุมชนแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เพียงไหน จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด เรามั่นใจว่า เราล้วนอยู่ภายในอ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าเสมอ

Last Updated (Thursday, 21 August 2014 12:22)

Read more...

 

ฝนที่กระหน่ำเหมือนฟ้ารั่วตั้งแต่เช้า .. ไม่มีทีท่าจะหยุด แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ในการเดินทางมายังบ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014 เพื่อร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส ถือร่มยืนต้อนรับด้วยรอยยิ้ม หลายคนเปียกปอน หลายคนหนาวสั่น บางคนเสื้อผ้ามอมแมม แต่ยังมีรอยยิ้มฉายโชนเป็นกำลังใจสำหรับกันและกัน ผู้คนจำนวนมากบ้างอยู่ในวัด บ้างเบียดเสียดในเต้นท์ไม่กี่หลังเพื่อหลบฝน แม้รถจะติดหล่ม เท้าจะจมโคลน ละอองฝนยังโปรยปรายโลมไล้ใบหน้า ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ขยับขยายพอให้มีที่ทางเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานสำหรับชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ชุมชนที่โอบล้อมด้วยป่า สวนยางพารา และท้องไร่ท้องนา .. ณ ที่ซึ่งความรักของพระองค์ดำรงอยู่เสมอ เกือบบ่ายโมงแม้พิธีบูชาจะเสร็จแล้วแต่ฝนยังคงโปรยปราย .. เช่นนี้เดียวกับรอยยิ้มที่ยังคงแต้มแต่งอยู่บนใบหน้าของแต่ละคน .. ยิ้มอบอุ่นกลางสายฝน

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 10:20)

Read more...

 

Last Updated (Sunday, 17 August 2014 19:42)

 

วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2014 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี...(คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส)


Last Updated (Sunday, 17 August 2014 15:03)

Read more...

 

 

วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2014 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

Last Updated (Monday, 11 August 2014 17:12)

Read more...

 

โอกาสฉลองนักบุญกลารา แห่งอัสซีซี ชมสารคดีชีวิตซิสเตอร์ "อารามแม่พระรับสาร" ซึ่งเป็นอารามกลาริส กาปูชินแห่งที่สามในประเทศไทย และเป็นอารามแห่งแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี นับตั้งแต่ปีค.ศ.1979 เป็นต้นมา บรรดาซิสเตอร์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเพื่อเป็นประจักษ์พยาน สำคัญถึงคุณค่าชีวิตนักบวชซึ่งอุทิศตนโดยสิ้นเชิงในการบำเพ็ญภาวนาในเขตพรต

 

วันที่ 11 สิงหาคม ฉลองนักบุญกลารา แห่งอัสซีซี
ท่านนักบุญผู้สถาปนาซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน ร่วมกับนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ท่านได้ดำเนินชีวิตเสมือนผู้ชี้ทางและอาจารย์แห่งชีวิต ให้แก่บรรดาสตรีทั้งหลาย ด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจน จิตใจแน่วแน่ หนักแน่น กล้าทวนกระแสความคิดเกี่ยวกับชีวิตนักบวชในสมัยของท่าน ด้วยการดำเนินชีวิตยากจนตามพระวรสารของพระคริสตเจ้า ไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์อย่างสิ้นเชิง ... สารคดีเรื่องนี้ไม่ควรพลาดชม

 

วันที่ 3 ส.ค.2014 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิตเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS ให้กับน้องๆเยาวชน เด็กประจำ ร.ร.มารีย์พิทักษ์อุดรธานีและสามเณรเล็กจาก สถานฝึกธรรมสันติราชา...ในบรรยากาศสบายๆ โดยมีวิทยากร คุณพรพรรณ อินทิแสน,Br.Bernd ให้การอบรม และพาร่วมกิจกรรม สนุกๆมากมาย...มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 84 คน ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

Last Updated (Monday, 04 August 2014 14:46)

Read more...

 

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:58)

 

ชมสารคดี "ประวัตินักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์"
นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ประจำวัด ในโอกาสวันฉลองของท่าน 4 สิงหาคม

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:53)

 

 

วันเสาร์ที่ 2 ส.ค.2014 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี และมีคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาส

Last Updated (Monday, 04 August 2014 14:45)

Read more...

 

ปี ค.ศ.1998สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ขึ้นในบริเวณวัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครอบครัวสัตบุรุษและผู้ที่สนใจ โดยมีซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ช่วยบริหารจัดการ ปัจจุบัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน โดยมีซ.อุดมลักษณ์ พุฒตาลศรี เป็นอธิการ และซ.น้ำฝน มงคลล้อม เป็นผู้อำนวยการ ในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2014 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ได้รับประทานอาหารร่วมกันใต้อาคารโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี ได้จัดการแสดงหลากหลายชุด เพื่อมอบความบันเทิงสำหรับทุกท่าน บอกกล่าวถึงความรัก ความสุข ความสามัคคีของครอบครัวมหาไถ่ กุมภวาปี และครอบครัวสังฆมณฑลอุดรธานี เราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้า

Last Updated (Tuesday, 05 August 2014 09:28)

Read more...

 

ราวปี ค.ศ.1959 คริสตชนกลุ่มหนึ่งจากวัดนักบุญอันนา บ้านหนองแสง จ.นครพนม อพยพแยกย้ายไปตั้งหลักแหล่งเพื่อประกอบอาชีพสร้างหลักปักฐานในหลายพื้นที่ โดยมี 4 ครอบครัวได้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี ทุกวันอาทิตย์ต้องเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ในเมืองอุดรธานี ซึ่งห่างไป 45 กิโลเมตร ในสมัยนั้นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากการเส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย พระสังฆราชคลาเรนซ์ ดูฮาร์ต จึงได้ซื้อที่ดินและสร้างบ้านขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีมิสซา เดือนละครั้ง ต่อมาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานอภิบาลชุมชนแห่งความเชื่อนี้เรื่อยมา จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร จึงได้สร้างวัดนักบุญอันนา หลังปัจจุบันขึ้น และมีคุณพ่อเจ้าอาวาสรับผิดชอบตลอดมา มีสัตบุรุษ 16 ครอบครัว รวม 48 คน พิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดาเวลา 17.30 น. วันอาทิตย์เวลา 8.00 น. โดยมีคุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นเจ้าอาวาสคนปัจุบัน – วันฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2014 มีพิธีเสกเปิดป้ายโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและให้กำลังใจสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อนี้เป็นจำนวนมาก

Last Updated (Sunday, 03 August 2014 20:49)

Read more...

 

โอกาสวันฉลองนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ เด ลีกวอรี นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร และผู้สถาปนาคณะสงฆ์พระมหาไถ่ ในปีค.ศ.1732
รับชมสารคดีประวัติ 60 ปีคณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ ปีค.ศ.1948 โดยเฉพาะได้อุทิศตนทำงานอย่างเข้มแข็งร้อนรน เพื่อวางรากฐานให้กับสังฆมณฑลอุดรธานี และยังคงทำงานอภิบาลด้านต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานีอย่างทุ่มเทจนถึงปัจจุบัน

 

Last Updated (Monday, 11 August 2014 15:07)