วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์มากาเรต เย็นจิต ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน อารามแม่พระรับสาร จ.อุดรธานี
เกิดใหม่ในพระเจ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 สวดหน้าศพ เวลา 19.00 น. ณ อารามแม่พระรับสาร
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 สวดหน้าศพ เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. ณ อารามแม่พระรับสาร
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 มิสซาปลงศพ เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

 

"เปิดเดือนแม่พระและสวดเพื่อกระแสเรียก" ...ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเดือนสวดสายประคำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2014 วจนพิธีกรรม เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ...หลังพิธีฯ มอบแม่พระให้หัวหน้าแต่ละคุ้มเพื่อนำไปสวดตามบ้าน

 

คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ ...ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ...ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

กำหนดการเสกสุสาน อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19.00 น. พิธีสวดสายประคำ - ติดเทียนที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกสุสาน ...ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลของท่านทั้งหลายด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ชมภาพ งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ชมภาพ งานฉลองแม่พระบังเกิด ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ชมภาพ งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ชมภาพ งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Last Updated (Sunday, 28 September 2014 23:24)

Read more...

 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประธานในการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณซิสเตอร์มากาเรต เย็นจิต ประสูตรแสงจันทร์ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 19.00 น.ณ วัดน้อย อารามแม่พระรับสาร อ.เมือง จ.อุดรธานีพร้อมด้วยคุณพ่ออันโตนิโอ วาลเช็กกี จิตตาธิการ สหพันธ์นักบุญกลาราแห่งประเทศไทยพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ ญาติพี่น้องและสัตบุรุษร่วมพิธีในค่ำคืนนี้เพื่อภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดทรงรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์ไว้ในอ้อมพระหัตถ์แห่งความรักและเมตตาของพระองค์ตลอดนิรันดร์ เทอญ

Last Updated (Tuesday, 30 September 2014 09:06)

Read more...

 

49 ปี ที่ซิสเตอร์มารีอา มากาเร็ต เย็นจิต ประสูตรแสงจันทร์ ได้ใช้ชีวิตเพื่อเป็นประจักษ์พยานสำคัญถึงคุณค่าชีวิตนักบวช ซึ่งอุทิศชีวิตโดยสิ้นเชิงในการบำเพ็ญภาวนาในเขตพรต ซิสเตอร์เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1941 ถวายตัวครั้งแรก เป็นซิสเตอร์ในคณะกลาริส กาปูชิน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 1965 ที่อารามแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถวายตัวตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1971 เป็น 1 ใน 8 สมาชิกรุ่นบุกเบิก ที่เดินทางจากอารามบ้านโป่ง เพื่อมาเปิดอารามแม่พระรับสาร จ.อุดรธานี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1979 เป็นอารามแห่งแรกของคณะฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ซิสเตอร์ได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องสังฆมณฑลอุดรธานี ในอารามแห่งนี้ อุทิศตนรัก-รับใช้พระเจ้า และพระศาสนจักร ด้วยชีวิตแห่งการภาวนา เราทุกคนขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ดูแลซิสเตอร์ในชีวิตนักบวช จนถึงวาระสุดท้ายและได้เกิดใหม่ในพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014 เราระลึกถึงซิสเตอร์เสมอในคำภาวนา ขอพระองค์โปรดทรงรับซิสเตอร์ไว้ในอ้อมพระหัตถ์แห่งความรักและเมตตาของพระองค์ตลอดนิรันดร์ เทอญ

Last Updated (Tuesday, 30 September 2014 09:06)

Read more...

 

งานฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู วันเสาร์ที่ 20 ก.ย.2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี...คุณพ่อต๋วน ฟาม ดิง,S.V.D. เจ้าอาวาส...วันนี้มีพิธีโปรดศีลกำลังแก่คริสตชน 15 ท่าน...หลังพิธีฯ มีการรับประทานอาหารร่วมกันและชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโพนสูง,การ แสดงจากเยาวชนบ้านนิจจานุเคราะห์, เยาวชนจากบ้านคุณแม่เทเรซา ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเยาวชนบ้านท่าบมและบ้านเณรสันติราชา

Last Updated (Monday, 29 September 2014 01:31)

Read more...

 

คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เป็นวิทยากรในการอบรมครูคำสอนอาสาสมัคร สังฆมณฑลอุดรธานี ในวันที่ 19 กันยายน 2014 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี ในเรื่องพิธีกรรมเบื้องต้น การอบรมครูคำสอนอาสาสมัครของสังฆมณฑลอุดรธานี และอบรมต่อเนื่องครูคำสอนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-26 กันยายน 2014 โดยมีวิทยากรคือ คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. – พระคัมภีร์เบื้องต้น คุณพ่ออังเฮล เบเคริน ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล คุณพ่อโฮเซ เซมา โรดริเกซ พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกูล, C.Ss.R. – ฟื้นฟูจิตใจชีวิตภายในของครูคำสอน และครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง วิชาครู ครูคำสอน และสื่อการสอน ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมและพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมครูคำสอนอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง

 

Last Updated (Monday, 29 September 2014 01:30)

Read more...

 

 

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี...(คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส)

Last Updated (Sunday, 14 September 2014 23:43)

Read more...

 

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงบุญราศี คุณแม่เทเรซา วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ด้วยบรรยากาศครอบครัวแห่งความรัก เยาวชนวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู และเด็กบ้านคุณแม่เทเรซา แบ่งปันความสุขด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ที่สวยงามและมีความหมาย แต่งแต้มรอยยิ้มบนใบหน้าและเสียงหัวเราะจากคนทุกเพศวัยอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน ไอศครีม จากผู้มากน้ำใจ นำมาบริการอย่างอิ่มหนำ คุณพ่อสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานีคุณพ่อPham Tuan,S.V.D. เจ้าอาวาสฯ คณะซิสเตอร์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม สัตบุรุษ เยาวชน ร่วมมอบของใช้จำเป็นสำหรับพี่น้องผู้ชรา เจ็บป่วย และยากจน บางครั้งเราคิดเพียงว่า ความยากจนเป็นแค่ความหิวโหย ไร้เสื้อผ้า ไม่มีบ้านช่อง หากแต่ความยากไร้สูงสุด เกิดจากการเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครรัก ไม่มีใครใส่ใจ เราจึงต้องเริ่มต้นในบ้านของเรา ในครอบครัวของเรา ในชุมชนเล็ก ๆ ยิ้มให้แก่กันเสมอเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งเริ่มต้นของความรัก ให้มือทั้งสองของเราเพื่อรับใช้ ให้หัวใจของเราเพื่อรัก .. เพราะแม้เราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 21:00)

Read more...

 

เช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (คุณแม่เทเรซา) เยาวชนและสัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู ได้ต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้ชรา เจ็บป่วย และยากจน ทั้งคาทอลิกและพี่น้องต่างความเชื่อในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเดินทางมาเพื่อแสดงถึงความเคารพและความรักต่อบุญราศี คุณแม่เทเรซา ผู้ที่พระเจ้าทรงมอบเป็นของขวัญสำหรับพระศาสนจักรและโลก ผู้นำความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเรียบง่าย ผู้เป็นสะพานแห่งความรักเชื่อมระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวย ระหว่างผู้คนต่างความเชื่อและชนชาติต่าง ๆ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อ Pham Tuan, S.V.D. เจ้าอาวาสฯ ในโอกาสนี้เอง คุณพ่อสมนึก ได้อัญเชิญพระธาตุบุญราศี คุณแม่เทเรซา เพื่อพี่น้องได้ถวายเกียรติและแสดงความรักต่อผู้ซึ่งนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวถึงท่าน เมื่อชีวิตของคุณแม่เทเรซาในโลกนี้สิ้นสุดลง ในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997 ว่า “ข้าพเจ้ามีความทรงจำอย่างชัดเจนถึงร่างกายอันบอบบางของท่าน หลังของท่านต้องค่อมเนื่องจากชีวิตที่ท่านใช้ เพื่อรับใช้ผู้ที่ยากจนที่สุด แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังภายในที่ไม่มีวันหมดสิ้น อันเป็นพลังแห่งความรักของพระคริสตเจ้า ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม นี่คือชื่อและความเป็นจริงของคุณแม่เทเรซา” (รับชมสารคดีประวัติบุญราศี คุณแม่เทเรซา ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6rxQfPUnWwk&list=UUijh-nmApgEdefNGZtu7YZA )

 

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 21:00)

Read more...

 

 

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี พร้อมกับพลมารีย์ จากสปป. ลาว ร่วมฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 6 กันยายน 2014 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในช่วงเช้า มีการประชุมคอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งมี 2 คูเรีย และ18 เปรสิเดียม ในสังกัด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี หลังพิธีฯ มีการแห่แม่พระ ขับร้องบทเพลงสดุดี และการถวายดอกไม้แด่พระแม่ พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มต้นโดยพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลฯ ในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบัน มีการประสานงาน ร่วมมือ ช่วยเหลือ พลมารีย์จาก สปป.ลาว ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

Last Updated (Wednesday, 10 September 2014 16:51)

Read more...

 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี...โดยมีคุณพ่ออินที ใสสว่าง,C.Ss.R. เจ้าอาวาส

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 13:23)

Read more...

 

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 12:41)

 

 

บ้านโนนประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 18 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวเลาะเข้าไปบนเส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออีกประมาณ 12 ก.ม. พื้นที่ซึ่งโอบล้อมด้วยป่าไม้ ท้องไร่ท้องนา และสวนยางพารา แม้จะมีคริสตชนไม่กี่ครอบครัว แต่ได้รับความเอาใจใส่จากพระสงฆ์ในงานอภิบาลต่าง ๆ เสมอมา คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ, C.Ss.R. ได้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัด 5 ไร่ ตั้งแต่ปี 1990 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. และคุณพ่อยอห์น ตรึก ฟาน, SVD ได้สร้างศาลาวัดโดยการสนับสนุนทุนจากครอบครัว “เอี่ยมนรางกูร” และด้วยการประสานงานจากคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯในขณะนั้น ทำให้ได้รับทุนจากผู้มีน้ำใจดี รวม 500,000 บาท จึงได้ดัดแปลงศาลาเป็นวัดที่สวยงาม ขนาด 6x14 เมตรสำเร็จ และได้ทำพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญอันนาหลังนี้ ในวันเสารที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.2010 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้จัดให้มีการฉลองวัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2014 ผู้คนจึงเดินทางมาอย่างเนืองแน่นเพื่อให้กำลังใจ แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุขความยินดีแก่กันและกัน เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน หนทางจะยากลำบากเพียงใด อุปสรรคใด ๆ ไม่อาจขวางความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราได้ .. ชุมชนแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เพียงไหน จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด เรามั่นใจว่า เราล้วนอยู่ภายในอ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าเสมอ

Last Updated (Thursday, 21 August 2014 12:22)

Read more...

 

ฝนที่กระหน่ำเหมือนฟ้ารั่วตั้งแต่เช้า .. ไม่มีทีท่าจะหยุด แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ในการเดินทางมายังบ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014 เพื่อร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส ถือร่มยืนต้อนรับด้วยรอยยิ้ม หลายคนเปียกปอน หลายคนหนาวสั่น บางคนเสื้อผ้ามอมแมม แต่ยังมีรอยยิ้มฉายโชนเป็นกำลังใจสำหรับกันและกัน ผู้คนจำนวนมากบ้างอยู่ในวัด บ้างเบียดเสียดในเต้นท์ไม่กี่หลังเพื่อหลบฝน แม้รถจะติดหล่ม เท้าจะจมโคลน ละอองฝนยังโปรยปรายโลมไล้ใบหน้า ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ขยับขยายพอให้มีที่ทางเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานสำหรับชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ชุมชนที่โอบล้อมด้วยป่า สวนยางพารา และท้องไร่ท้องนา .. ณ ที่ซึ่งความรักของพระองค์ดำรงอยู่เสมอ เกือบบ่ายโมงแม้พิธีบูชาจะเสร็จแล้วแต่ฝนยังคงโปรยปราย .. เช่นนี้เดียวกับรอยยิ้มที่ยังคงแต้มแต่งอยู่บนใบหน้าของแต่ละคน .. ยิ้มอบอุ่นกลางสายฝน

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 10:20)

Read more...

 

Last Updated (Sunday, 17 August 2014 19:42)

 

วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2014 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี...(คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส)


Last Updated (Sunday, 17 August 2014 15:03)

Read more...

 

 

วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2014 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

Last Updated (Monday, 11 August 2014 17:12)

Read more...

 

โอกาสฉลองนักบุญกลารา แห่งอัสซีซี ชมสารคดีชีวิตซิสเตอร์ "อารามแม่พระรับสาร" ซึ่งเป็นอารามกลาริส กาปูชินแห่งที่สามในประเทศไทย และเป็นอารามแห่งแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี นับตั้งแต่ปีค.ศ.1979 เป็นต้นมา บรรดาซิสเตอร์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเพื่อเป็นประจักษ์พยาน สำคัญถึงคุณค่าชีวิตนักบวชซึ่งอุทิศตนโดยสิ้นเชิงในการบำเพ็ญภาวนาในเขตพรต