วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2016 เวลา 10.30 น.

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า

โอกาส 58 ปีแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์

ของพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

บริเวณด้านหน้าบ้านพักของพระคุณเจ้า

Read more...