วัดในสังฆมณฑล

ฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ จ.หนองคาย

คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดประจำปี
วัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย
ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

Last Updated (Thursday, 30 July 2015 08:56)

 

ข้อคิดยามเช้า วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.2015

พระพรหรือ ของประทาน

ที่พระเจ้าทรงกระทำและประทานแก่เราล้วนเป็นการให้เปล่า

ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่ง เป็นคนน่ารัก หรือเหมาะสมที่จะได้รับ
แต่เพราะพระองค์ทรงรักเรา ของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดที่

พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราคือ

พระเยซูเจ้า

อ่านต่อ

Last Updated (Friday, 31 July 2015 11:11)

 

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศวันฉลองวัดนักบุญอันนา

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

ทำพิธีเสกรูปปั้นพระเยซูเจ้าและเสกห้องสมุดใหม่

ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน 3 คน

หลังพิธีฯ ทุกคนร่วมรับประทานอาหาร

พร้อมชมการแสดงหลายชุดจากนักเรียนร.ร.มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

 

เชิญรับชมรับฟังบทเทศน์ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
โดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ
เจ้าอาวาส อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

 

เชิญรับชมรับฟังบทเทศน์ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

 

เวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015

โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์ ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษ

ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

ได้ร่วมกันต้อนรับคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีเสกรูปปั้นพระเยซูเจ้าและห้อง

สมุดใหม่ของโรงเรียน เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า

สำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้ และ

ารดำเนินงานของโรงเรียนที่ประสบความ สำเร็จด้วยดีตลอดมา

ในโอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลัง โดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ แก่เยาวชน 3 คน

หลังพิธีฯ ทุกคนร่วมรับประทานอาหาร พร้อมชมการแสดงหลายชุด

จากนักเรียนร.ร.มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

Read more...

 

เชิญรับชมรับฟังบทเทศน์วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

เวลา 10.30 น. วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2015

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี

ในโอกาสนี้ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ

และพระคุณเจ้าลือชัย ได้แจ้งให้พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์

และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีว่า จะได้มีการปิดอาสนวิหาร

เพื่อซ่อมแซมบำรุงครั้งใหญ่ โดยขอความสนับสนุนจากพี่น้อง

ให้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การซ่อมแซมครั้งนี้ สำเร็จลุล่ว

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ.1968

ในสมัยพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจ. ดูฮาร์ต

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีองค์แรก นับเป็นเวลา 47 ปีแล้ว

โดยมีบราเดอร์คอร์นี่ ภราดาคณะพระมหาไถ่ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สามารถจุพี่น้องสัตบุรุษได้ประมาณ 1,200 คน เมื่อเวลาผ่านไป

ได้มีการซ่อมแซมเป็นระยะ ปัจจุบัน จึงถึงเวลาที่จะบูรณะครั้งใหญ่

เพื่อให้พระวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้า ได้มีความแข็งแรง งดงาม

และเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างปลอดภัยแก่ทุกคน

ที่มาสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้า

Last Updated (Sunday, 12 July 2015 09:31)

Read more...