วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คุณพ่อเจ้าอาวาส บราเดอร์ ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ...ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ...ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

ชมภาพ งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ชมภาพ งานฉลองแม่พระบังเกิด ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ชมภาพ งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ชมภาพ งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ชมภาพ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี (9-8-2014) ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

Last Updated (Monday, 15 September 2014 00:00)

Read more...

 

 

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี...(คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส)

Last Updated (Sunday, 14 September 2014 23:43)

Read more...

 

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงบุญราศี คุณแม่เทเรซา วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ด้วยบรรยากาศครอบครัวแห่งความรัก เยาวชนวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู และเด็กบ้านคุณแม่เทเรซา แบ่งปันความสุขด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ที่สวยงามและมีความหมาย แต่งแต้มรอยยิ้มบนใบหน้าและเสียงหัวเราะจากคนทุกเพศวัยอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน ไอศครีม จากผู้มากน้ำใจ นำมาบริการอย่างอิ่มหนำ คุณพ่อสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานีคุณพ่อPham Tuan,S.V.D. เจ้าอาวาสฯ คณะซิสเตอร์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม สัตบุรุษ เยาวชน ร่วมมอบของใช้จำเป็นสำหรับพี่น้องผู้ชรา เจ็บป่วย และยากจน บางครั้งเราคิดเพียงว่า ความยากจนเป็นแค่ความหิวโหย ไร้เสื้อผ้า ไม่มีบ้านช่อง หากแต่ความยากไร้สูงสุด เกิดจากการเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครรัก ไม่มีใครใส่ใจ เราจึงต้องเริ่มต้นในบ้านของเรา ในครอบครัวของเรา ในชุมชนเล็ก ๆ ยิ้มให้แก่กันเสมอเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งเริ่มต้นของความรัก ให้มือทั้งสองของเราเพื่อรับใช้ ให้หัวใจของเราเพื่อรัก .. เพราะแม้เราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 21:00)

Read more...

 

เช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (คุณแม่เทเรซา) เยาวชนและสัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู ได้ต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้ชรา เจ็บป่วย และยากจน ทั้งคาทอลิกและพี่น้องต่างความเชื่อในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเดินทางมาเพื่อแสดงถึงความเคารพและความรักต่อบุญราศี คุณแม่เทเรซา ผู้ที่พระเจ้าทรงมอบเป็นของขวัญสำหรับพระศาสนจักรและโลก ผู้นำความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเรียบง่าย ผู้เป็นสะพานแห่งความรักเชื่อมระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวย ระหว่างผู้คนต่างความเชื่อและชนชาติต่าง ๆ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อ Pham Tuan, S.V.D. เจ้าอาวาสฯ ในโอกาสนี้เอง คุณพ่อสมนึก ได้อัญเชิญพระธาตุบุญราศี คุณแม่เทเรซา เพื่อพี่น้องได้ถวายเกียรติและแสดงความรักต่อผู้ซึ่งนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวถึงท่าน เมื่อชีวิตของคุณแม่เทเรซาในโลกนี้สิ้นสุดลง ในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997 ว่า “ข้าพเจ้ามีความทรงจำอย่างชัดเจนถึงร่างกายอันบอบบางของท่าน หลังของท่านต้องค่อมเนื่องจากชีวิตที่ท่านใช้ เพื่อรับใช้ผู้ที่ยากจนที่สุด แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังภายในที่ไม่มีวันหมดสิ้น อันเป็นพลังแห่งความรักของพระคริสตเจ้า ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม นี่คือชื่อและความเป็นจริงของคุณแม่เทเรซา” (รับชมสารคดีประวัติบุญราศี คุณแม่เทเรซา ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6rxQfPUnWwk&list=UUijh-nmApgEdefNGZtu7YZA )

 

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 21:00)

Read more...

 

 

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี พร้อมกับพลมารีย์ จากสปป. ลาว ร่วมฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 6 กันยายน 2014 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในช่วงเช้า มีการประชุมคอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งมี 2 คูเรีย และ18 เปรสิเดียม ในสังกัด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี หลังพิธีฯ มีการแห่แม่พระ ขับร้องบทเพลงสดุดี และการถวายดอกไม้แด่พระแม่ พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มต้นโดยพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลฯ ในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบัน มีการประสานงาน ร่วมมือ ช่วยเหลือ พลมารีย์จาก สปป.ลาว ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

Last Updated (Wednesday, 10 September 2014 16:51)

Read more...

 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี...โดยมีคุณพ่ออินที ใสสว่าง,C.Ss.R. เจ้าอาวาส

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 13:23)

Read more...

 

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 12:41)

 

 

บ้านโนนประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 18 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวเลาะเข้าไปบนเส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออีกประมาณ 12 ก.ม. พื้นที่ซึ่งโอบล้อมด้วยป่าไม้ ท้องไร่ท้องนา และสวนยางพารา แม้จะมีคริสตชนไม่กี่ครอบครัว แต่ได้รับความเอาใจใส่จากพระสงฆ์ในงานอภิบาลต่าง ๆ เสมอมา คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ, C.Ss.R. ได้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัด 5 ไร่ ตั้งแต่ปี 1990 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. และคุณพ่อยอห์น ตรึก ฟาน, SVD ได้สร้างศาลาวัดโดยการสนับสนุนทุนจากครอบครัว “เอี่ยมนรางกูร” และด้วยการประสานงานจากคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯในขณะนั้น ทำให้ได้รับทุนจากผู้มีน้ำใจดี รวม 500,000 บาท จึงได้ดัดแปลงศาลาเป็นวัดที่สวยงาม ขนาด 6x14 เมตรสำเร็จ และได้ทำพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญอันนาหลังนี้ ในวันเสารที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.2010 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้จัดให้มีการฉลองวัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2014 ผู้คนจึงเดินทางมาอย่างเนืองแน่นเพื่อให้กำลังใจ แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุขความยินดีแก่กันและกัน เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน หนทางจะยากลำบากเพียงใด อุปสรรคใด ๆ ไม่อาจขวางความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราได้ .. ชุมชนแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เพียงไหน จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด เรามั่นใจว่า เราล้วนอยู่ภายในอ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าเสมอ

Last Updated (Thursday, 21 August 2014 12:22)

Read more...

 

ฝนที่กระหน่ำเหมือนฟ้ารั่วตั้งแต่เช้า .. ไม่มีทีท่าจะหยุด แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ในการเดินทางมายังบ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014 เพื่อร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส ถือร่มยืนต้อนรับด้วยรอยยิ้ม หลายคนเปียกปอน หลายคนหนาวสั่น บางคนเสื้อผ้ามอมแมม แต่ยังมีรอยยิ้มฉายโชนเป็นกำลังใจสำหรับกันและกัน ผู้คนจำนวนมากบ้างอยู่ในวัด บ้างเบียดเสียดในเต้นท์ไม่กี่หลังเพื่อหลบฝน แม้รถจะติดหล่ม เท้าจะจมโคลน ละอองฝนยังโปรยปรายโลมไล้ใบหน้า ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ขยับขยายพอให้มีที่ทางเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานสำหรับชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ชุมชนที่โอบล้อมด้วยป่า สวนยางพารา และท้องไร่ท้องนา .. ณ ที่ซึ่งความรักของพระองค์ดำรงอยู่เสมอ เกือบบ่ายโมงแม้พิธีบูชาจะเสร็จแล้วแต่ฝนยังคงโปรยปราย .. เช่นนี้เดียวกับรอยยิ้มที่ยังคงแต้มแต่งอยู่บนใบหน้าของแต่ละคน .. ยิ้มอบอุ่นกลางสายฝน

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 10:20)

Read more...

 

Last Updated (Sunday, 17 August 2014 19:42)

 

วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2014 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี...(คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส)


Last Updated (Sunday, 17 August 2014 15:03)

Read more...

 

 

วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2014 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

Last Updated (Monday, 11 August 2014 17:12)

Read more...

 

โอกาสฉลองนักบุญกลารา แห่งอัสซีซี ชมสารคดีชีวิตซิสเตอร์ "อารามแม่พระรับสาร" ซึ่งเป็นอารามกลาริส กาปูชินแห่งที่สามในประเทศไทย และเป็นอารามแห่งแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี นับตั้งแต่ปีค.ศ.1979 เป็นต้นมา บรรดาซิสเตอร์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเพื่อเป็นประจักษ์พยาน สำคัญถึงคุณค่าชีวิตนักบวชซึ่งอุทิศตนโดยสิ้นเชิงในการบำเพ็ญภาวนาในเขตพรต

 

วันที่ 11 สิงหาคม ฉลองนักบุญกลารา แห่งอัสซีซี
ท่านนักบุญผู้สถาปนาซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน ร่วมกับนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ท่านได้ดำเนินชีวิตเสมือนผู้ชี้ทางและอาจารย์แห่งชีวิต ให้แก่บรรดาสตรีทั้งหลาย ด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจน จิตใจแน่วแน่ หนักแน่น กล้าทวนกระแสความคิดเกี่ยวกับชีวิตนักบวชในสมัยของท่าน ด้วยการดำเนินชีวิตยากจนตามพระวรสารของพระคริสตเจ้า ไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์อย่างสิ้นเชิง ... สารคดีเรื่องนี้ไม่ควรพลาดชม

 

วันที่ 3 ส.ค.2014 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิตเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS ให้กับน้องๆเยาวชน เด็กประจำ ร.ร.มารีย์พิทักษ์อุดรธานีและสามเณรเล็กจาก สถานฝึกธรรมสันติราชา...ในบรรยากาศสบายๆ โดยมีวิทยากร คุณพรพรรณ อินทิแสน,Br.Bernd ให้การอบรม และพาร่วมกิจกรรม สนุกๆมากมาย...มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 84 คน ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

Last Updated (Monday, 04 August 2014 14:46)

Read more...

 

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:58)

 

ชมสารคดี "ประวัตินักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์"
นักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ประจำวัด ในโอกาสวันฉลองของท่าน 4 สิงหาคม

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:53)