วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015
วัดพระมหาไถ่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2015
วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


 

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี