วัดในสังฆมณฑล

ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ฉลองวัดประจำปี)

คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อปลัด สภาภิบาล และสัตบุรุษ
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส
ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ฉลองวัดประจำปี)
ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 


ชิญร่วมฟังเทศน์ตรีวาร "ชุมชนศิษย์พระคริสต์"ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ตรีวาร หัวข้อ "ชุมชนศิษย์พระคริสต์"
วันพุธที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2015 เวลา 19.30 น.
เพื่อเตรียมใจก่อนฉลองอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
วันพุธที่ 8 เทศน์โดย คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 เทศน์โดย คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน
วันศุกร์ที่ 10 เทศน์โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ
ซึ่งจะมีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ

 

Last Updated (Tuesday, 07 July 2015 10:55)

 

ข้อคิดยามเช้า วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2015

 

สังคายนาวาติกันครั้งที่สองเตือนเราว่า

การทำแท้งเป็นการฆาตกรรมอย่างหนึ่ง
หลายคนในประเทศของเราบอกว่าสิทธิที่จะเลือก
มีความสำคัญมากกว่าสิทธิที่จะมีชีวิต
มันเป็นสิทธิส่วนตัวของผู้หญิงที่จะทำอย่างนั้นได้
พระสันตะปาปาตักเตือนถึงความไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งความตาย

อ่านต่อ

Last Updated (Tuesday, 07 July 2015 11:04)

 

ขอเชิญรับชมรับฟังบทเทศน์วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2015
วันอาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

 

เชิญชมวีดีโอ ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ

บ้านห้วยสะอาด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในเวลา 10.30 น. คุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาส

พระสงฆ์ และสัตบุรุษจากทั้งใกล้และไกล

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสอันน่าชื่นชมยินดีนี้

 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 โอกาสฉลอง

วัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ

ได้เดินทางมาร่วมโมทนาคุณพระเจ้า เป็นจำนวนมาก

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี

Read more...

 

บทเทศน์วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2015
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี