วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

คุณพ่อกำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาส สภาภิบาล และ สัตบุรุษทุกคน

ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

ในโอกาส ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธาน

 

ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย