วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

วันพุธรับเถ้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
โอกาสพิธีรับเถ้า วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016
เวลา 06.30 น. ณ อารามกาปูชิน และ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่
เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
และ เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
(การโปรยเถ้าจะมีเฉพาะวันพุธรับเถ้าเท่านั้น ไม่มีการรับเถ้าในวันอาทิตย์)

 

เดินรูป 14 ภาค