วัดในสังฆมณฑล

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร

 

คุณพ่อโฮเซ่ เชมา โรดริเกซ เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษทุกคน
ขอเรียนเชิญท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี

 

 

ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ

 

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสชุมชนศิษย์พระคริสต์ บ้านโนนยางคำ จ.บึงกาฬ
ชีวิตแห่งความเชื่อที่เรียบง่ายในอ้อมกอดของธรรมชาติและสวนยางพารา
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า และให้กำลังใจกับพี่น้องสัตบุรุษ โอกาส
ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ จ.บึงกาฬ
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
เจ้าอาวาส และพี่น้องสัตบุรุษทุกคน ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสชุมชนศิษย์พระคริสต์ บ้านโนนยางคำ จ.บึงกาฬ
ชีวิตแห่งความเชื่อที่เรียบง่ายในอ้อมกอดของธรรมชาติและสวนยางพารา
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า และให้กำลังใจกับพี่น้องสัตบุรุษ โอกาส
ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ จ.บึงกาฬ
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
เจ้าอาวาส และพี่น้องสัตบุรุษทุกคน ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

Last Updated (Sunday, 19 April 2015 07:27)

 

ข้อคิดยามเช้า วันอังคาร ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2015

 

 

 

 

 

 

นายชุมพาบาลที่ดีไม่ได้เดินตามหลังฝูงแกะ

คอยต้อนพวกมันด้วยไม้เท้าหรือไม้แส้
เพื่อให้เดินไปในทิศทางที่ต้องการ
แต่จะเดินนำหน้า และ มองหาเส้นทางปลอดภัย
ที่จะนำไปสู่ทุ่งหญ้า แหล่งน้ำ และ ที่หลบภัยในยามค่ำคืน
ฝูงแกะติดตามเขาเพราะรู้จักเสียงและไว้วางใจเขา

อ่านต่อ

 

สัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ได้มีโอกาสต้อนรับและร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา คณะธรรมทูตไทย (TMS)

ซึ่งได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2015

ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย

ปัจจุบันคุณพ่อ ทำงานอภิบาลที่ สังฆมณฑลเชียงใหม่

เราภาวนาวอนขอพระเจ้าประทานพระพรเพื่อคุณพ่อจะ

ได้เป็นธรรมทูตประกาศพระวาจาของพระองค์อย่างเข้มแข็งด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์

ตลอดไป

Last Updated (Monday, 27 April 2015 13:32)

Read more...