วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษทุกคน

ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

ในโอกาส ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ในวันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

ร่วมชุมนุมถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ เขตจ.บึงกาฬ

พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี เขตจ.บึงกาฬ และสัตบุรุษจาก 15 วัด
ขอเชิญทุกท่านร่วมชุมนุมถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์
ในโอกาสปิดเดือนสวดสายประคำ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมใจกัน ณ ภูทอกน้อย อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ที่ตั้งกางเขนและรูปพระแม่มารีย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวโขงอันงดงาม
ภาวนาพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกริมโขงจากฝั่งไทย
เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อมนุษยชาติ
จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักของพระเจ้า
เพื่อสันติสุขในสังคม ในครอบครัว และในดวงใจเราแต่ละคน

 

พิธีสวดสายประคำ - ติดเทียนที่สุสาน

กำหนดการเสกสุสาน อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19.00 น. พิธีสวดสายประคำ - ติดเทียนที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และ เสกสุสาน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลของท่านทั้งหลายด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

Last Updated (Friday, 24 October 2014 12:12)