วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 26 ปีการบวชเป็นพระสงฆ์

ของระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เวลา 06.30 น.

ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

หลังพิธีฯ พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธีมอบของขวัญแด่พระคุณเจ้า

ก่อนถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และ รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

Read more...