วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

 

ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

โอกาสฉลองบ้านเณรสันติราชา อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี


พิธีเสกและเปิดโรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

โอกาสเสกและเปิดโรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี

ณ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

(หลังพิธีฯ เชิญรับประทานอาหารพร้อมชมการแสดง)


Last Updated (Tuesday, 06 December 2016 09:30)

 

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษ

และสามเณรเล็ก บ้านเณรสันติราชาอุดรธานี

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า

โอกาสคล้ายวันเกิด พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

เวลา 06.30 น. วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2016

ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี

Read more...