วัดในสังฆมณฑล

ฉลองแม่พระบังเกิด

คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน
"ฉลองแม่พระบังเกิด" วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ค.ศ.2015
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ภายในบริเวณอาสนวิหารฯ)
อ.เมือง จ.อุดรธานี


วันฉลองวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.30 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2015 เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

Last Updated (Wednesday, 26 August 2015 13:31)

 

ข้อคิดยามเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน ค.ศ.2015