วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส สภาภิบาลวัด

และสัตบุรุษทุกคน ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส
ฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


สามเณราลัยแสงธรรม ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
ร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โอกาสนี้มีสามเณรใหญ่จากสังฆมณฑลอุดรธานี บวชสังฆานุกร 3 ท่าน
บราเดอร์ เปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
บราเดอร์เปาโล ประเสริฐ คุณโดน
บราเดอร์ เปาโล กิตติคุณ เสมามอญ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 1 ท่าน บราเดอร์ ยอห์น ปรีชา สหายแก่น


ชมภาพฉลองวัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Last Updated (Sunday, 27 July 2014 20:49)

Read more...

 

 

 

(The Sixth Asian Youth Day : Theme Song)
By Catholic Youths : Udonthani Diocese...Thailand
At Cathedral of Mother of Perpetual Help : Udonthani...Thailand

Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:50)

 

วันสุดท้ายของค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี เยาวชนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอบทเพลง "The Glory of the Martyrs" ประกอบลีลาเพื่อเป็นคำสัญญาว่า เวลาของเยาวชนมาถึงแล้ว เราจะลุกขึ้นมาเป็นพลังในการนำความหวังและความรักของพระเจ้าไปประกาศให้กับกลุ่มเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ในเขตวัดและสังคมของตนเอง บทเพลงนี้เป็นเพลงประจำในการชุมนุมเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 ที่ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-18สิงหาคม 2014 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จมาร่วมในโอกาสนี้ด้วย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ใช้เวลาในการอบรมและประเมินผล ที่ศูนย์คำสอนฯ แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องร่ำลาเพื่อแยกย้ายกันกลับ ... 3 วัน 2 คืนที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน .. ความรู้ ประสบการณ์ ความรักผูกพันและความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดัน ให้พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำความหวังสู่ปวงชน เพราะ “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8)


Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:46)

Read more...

 

บรรยากาศค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานีวันที่สอง มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งเช้าและบ่ายอย่างเข้มข้นจริงจังถึง 4 ช่วง เพื่อให้เยาวชนได้มีหลักในการค้นพบบทบาทของตน ที่จะเป็นพลังในการนำความหวังและความรักของพระเจ้าไปประกาศให้กับกลุ่มเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ในเขตวัดและสังคมของตนเอง หลังรับประทานอาหารค่ำ ผ่อนคลายในบรรยากาศ ไนท์ ปาร์ตี้ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของเยาวชนในเขตสังฆมณฑลและเพื่อนพี่น้องจาก สปป.ลาว เยาวชน 7 กลุ่มแบ่งปันความสุขและความสนุกสนานแก่กันอย่างเต็มที่ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ฉายโชนอาบใบหน้าและดวงตา บ่งบอกถึงพลังที่จะหยัดยืนร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตของพระศาสนจักรต่อไป – ค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2014


Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:46)

Read more...

 

ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี และจากสปป.ลาว ร่วมกันแบ่งปันความสุขที่เรียบง่าย ด้วยหัวใจที่เบิกบานไม่ต่างไปจากการผลิบานของดอกไม้ บ้างร้อง บ้างเต้น บ้างแสดงความสามารถพิเศษที่เรียกเสียงหัวเราะกันจนน้ำตาเล็ด คุณพ่อสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อบลาสิอุส อาสา และคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส จิตตาภิบาลเยาวชน ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเยาวชนกว่า 80 คน ที่มารวมกันในค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑล ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2013ภายใต้พระวาจา “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8) ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง แบ่งปันทุกข์สุขในชีวิต ฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝึกฝนให้มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแกนนำ เป็นพลังสร้างกลุ่มเยาวชนในเขตวัดแต่ละแห่งต่อไป


Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:45)

Read more...

 

ค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นประธานพิธี คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรสในช่วงค่ำ เยาวชนได้ใช้เวลาแก้บาปเป็นพิเศษกับพระสงฆ์ เฝ้าศีลมหาสนิท ภาวนาเทเซ่ และการอวยพรศีลมหาสนิท แนวทางของค่ายฯ ครั้งนี้ ดำเนินไปภายใต้พระวาจา “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8) เพื่อจะได้ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง และพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำความหวังสู่ปวงชน– 11 กรกฎาคม 2013 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี


Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:44)

Read more...

 

เช้าสดใสของวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เยาวชนในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีทยอยมาถึงศูนย์คำสอน เดินทางกันไกลจากท่าบม เชียงคาน หัวยเล็บมือ บึงกาฬ บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น โพนสูง หนองบัวลำภู ดอนหวาย ไผ่สีทอง หนองคาย ที่ไกลสุดข้ามประเทศ พี่น้องเราจาก สปป.ลาว มากันถึง 9 คน กว่า 70 ชีวิตมารวมกันระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2013 ค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑล เพื่อฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝีกฝนให้มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแกนนำ เป็นพลังสร้างกลุ่มเยาวชนในเขตวัดแต่ละแห่ง โดยมีคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี คุณมนทิรา ฮกเจริญ ผู้ประสานงานเยาวชนฯ และทีมงาน รับผิดชอบค่ายเยาวชนในครั้งนี้ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ แววตาที่สดใส และดวงใจที่มุ่งมั่น ฝากความวางใจไว้ในพระเจ้า ใช้ชีวิต 3 วันนี้ร่วมกัน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขอคำภาวนาจากทุกท่านสำหรับกิจการของเยาวชน.. อนาคตที่สดใสของพระศาสนจักร


Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:43)

Read more...

 

บ่ายวันที่ 9 ก.ค.2014 เวลา 14.00 น. คณะ หจก.งี่สุนซุปเปอร์สโตร์ นำทีมโดย คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้บ้านพักคนชรา-อุดรธานี และเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่คนชรา ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557 ขอพระเจ้าโปรยปรายพระพรอันอุดม แก่ท่านผู้มีน้ำใจทั้งหลายตลอดไปด้วยเทอญ

Last Updated (Thursday, 17 July 2014 00:42)

Read more...

 

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 นอกจากร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอิ่มหนำแล้ว สามเณรเล็กสังฆมณฑลอุดรธานี บ้านเณรสันติราชา ยังบรรเลงดนตรีขับกล่อม แจมด้วยเยาวชน ของวัด เป็นที่ครื้นเครงกันทั่วหน้า หลายคนได้โอกาสชักชวนกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ก่อนจะทยอยกลับ หอบหิ้วทั้งของที่ระลึกและผลไม้สำหรับทานระหว่างการเดินทาง เพียงคล้อยหลังผู้มาเยือนลาจากไม่นาน พี่น้องสัตบุรุษรวมทั้งคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล เจ้าอาวาสฯ ผู้เข้มแข็ง ก็ลงมือลงแรงช่วยกันจัดเก็บ กวาดถู รื้อเต้นท์ ทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ไม่ว่าชายหญิง สูงวัยหรือยังเยาว์ ไม่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องเพียงใด ต่างกุลีกุจอช่วยกันทำงาน เพียงไม่ถึงชั่วโมง วัดก็กลับอยู่สภาพเดิม งดงามเช่นเคย .. น่าชื่นชมกลุ่มคริสตชนเล็ก ๆ วัดนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก ชุมชนที่มีความสนิทสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ห่วงใย และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบบอย่างการเจริญชีวิตร่วมกันโดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ จะเป็นการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลอย่างยิ่ง ..

Last Updated (Friday, 04 July 2014 23:48)

Read more...

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษร่วมโมทนาคุณพระเจ้าแน่นบริเวณรอบวัด ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อนี้ให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักของพระเจ้าตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังสำหรับสัตบุรุษ 1 ท่าน คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสฯ ได้กล่าวขอบคุณแขกทุกท่าน พร้อมกล่าวถึงของที่ระลึก ไหบ้านเชียงซึ่งได้มอบแก่ทุกท่านว่า .. ในพระคัมภีร์ พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 กล่าวถึงหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท เหลือเพียงแป้งกำมือหนึ่งและน้ำมันมะกอกนิดหน่อยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับนางและลูกชาย แต่นางได้มอบอาหารที่มีนั้นสำหรับประกาศกเอลียาห์ นางได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจคือ “มีอาหารกินเป็นเวลาหลายวัน แป้งในไหไม่ขาด และน้ำมันในเหยือกไม่แห้ง” (1 พกษ 17:15-16) ... ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศชื่อเสียงที่ถือว่าสำคัญ สิ่งเหล่านี้อาจจากเราไปเมื่อใดก็ได้ อย่าให้ความสำคัญกับการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ หมกมุ่นอยู่แต่กับตัวเราเองจนลืมคิดถึงคนอื่น แต่ต้องรู้จักแบ่งปันพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ละคน .. เพราะเมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ

Last Updated (Friday, 04 July 2014 23:47)

Read more...

 

สีสันในเช้าอันสดใส ณ วัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ดูแปลกตา เมื่อเยาวชนลูกวัดสวมใส่ชุดอ่าวหญ่าย (áodài) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติประเทศเวียดนาม ยืนต้อนรับสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมชื่นชมยินดีในโอกาสฉลองวัดประจำปี ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 บรรยากาศแห่งการถ่ายภาพคู่กับเยาวชนเจ้าบ้านจึงเต็มไปด้วยความครึกครื้น แต่งแต้มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสียงทักทาย พูดคุยกันอย่างมีความสุข แขกทุกท่านได้รับของที่ระลึก ไหบ้านเชียงอันขึ้นชื่อของภาคอีสาน ผู้ที่เดินทางมาจากทั้งใกล้และไกล เช่น เมืองพล ขอนแก่น ก็เติมอิ่มด้วยข้าวต้มลือชื่อของศรีเชียงใหม่ แถมด้วยผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ซึ่งพี่ชายคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล เจ้าอาวาสฯ ขนมาสด ๆ เต็มคันรถปิ๊คอัพจากสวนจ.ระยอง เยาวชนขับร้องเพลงเวียดนามต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

Last Updated (Friday, 04 July 2014 23:46)

Read more...

 

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 เวลา 8.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า หลังมิสซา มีการตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท จนถึงเวลา 15.00 น. มีพิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิทโดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสอาสนวิหาร คุณพ่อ บลาสิอุส ตรีโนลด์ อาสา คุณพ่อปลัดฯ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส และคุณพ่อแพทริก มันโชนี, S.D.B. นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมแห่ศีลมหาสนิทรอบบริเวณอาสนวิหารฯ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมแห่ศีลมหาสนิทรอบบริเวณอาสนวิหารฯ โดยมีจุดอวยพรศีล 4 แห่ง เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษในวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า สำหรับการประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดไปของพระคริสตเจ้า ซึ่งเราสามารถมองเห็นในรูปของศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักและแห่งชีวิต "เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต" (ยน 6:51)

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:13)

Read more...

 

หลากชีวิต หลายความสุข ในวันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ บ้างหาร่มไม้หลบแดดที่แผดเปรี้ยง บ้างยึดเอาเต้นท์เป็นที่พึ่ง ช่วยกันหยิบ ช่วยกันเสริฟ สรวลเสเฮฮากับอาหารเที่ยง ความสุขที่ไม่ต้องขวนขวายหามาจากที่ไหน แต่เป็นการมอบให้แก่กันและกัน เณรเล็กบ้านเณรสันติราชาของสังฆมณฑลอุดรธานี ขึ้นเวลาเล่นดนตรี – ร้องเพลงขับกล่อม ไม่กลัวแดดแม้จะร้อนเพียงใดก็ตาม ส่วนชมรมผู้อาวุโสของสังฆมณฑลฯ ขอหลบร้อนมาแสดงในศาลาเนื่องจากความสูงวัย ร่ายรำ โชว์ลีลาพิณ แคน ฟ้อน ขับร้องให้ความบันเทิง แด่พระสังฆราช พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีวันนี้ ... รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ใบหน้าที่เบิกบานแจ่มใสในวันนี้ วันที่เรามีความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:11)

Read more...

 

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 พี่น้องจากทั่วสังฆมณฑลอุดรธานี เดินทางมาอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อร่วมฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นวันฉลองอาสนวิหารฯ ประจำปีด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าแน่นอาสนวิหารฯ ขอบคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่เสนอวิงวอนพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรสำหรับชีวิตและกิจการงานต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมา

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:10)

Read more...

 

จากสปาเก็ตตี้จิดาถึงส้มตำคุณต๋องอุดร จากขนมปากหม้อญวนถึงแกงหวายบ้านปักหมู จากก๋วยเตี๋ยวคุณแนทถึงขนมจีนน้ำยาบ้านโปร่งเย็น เป็นภาพที่เห็นชินตาในงานฉลองวัดต่าง ๆ ของสังฆมณฑลอุดรธานี พี่น้องจากทั้งใกล้และไกล จะนำอาหารขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่มาแบ่งปันภายหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อาหารเที่ยงที่หลายคนหลายชีวิตมีส่วนร่วม บางคนช่วยหยิบ บางคนช่วยปรุง บางคนช่วยเสริฟ เป็นน้ำใจที่มีให้สำหรับกันและกัน เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ มากพรสวรรค์หลายคน แต่งสวยฟ้อนรำ หรือร้องเพลงขับกล่อม พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องจากที่ต่าง ๆ ที่มาฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 ล้วนแย้มยิ้ม หัวเราะ ทักทายพูดคุย กันอย่างสนุกสนาน หลายคนเพิ่งพบเจอกันในรอบหลายสิบปี บางคนคุ้นหน้ากันในทุกงานฉลองวัด .. แต่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยความเชื่อแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน เรารู้ดีว่า ทุกพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา คือสิ่งที่เราต้องมอบให้แก่เพื่อนพี่น้อง เพราะ”ความสุขคือการแบ่งปัน”

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:09)

Read more...

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 เริ่มเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังสำหรับ 6 ท่าน และมีเยาวชนที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 6 คน นับเป็นความชื่นชมยินดียิ่งในวันนี้ วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก หนองคาย-บึงกาฬ ในอำเภอโพนพิสัย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 45 กิโลเมตร มีครอบครัวคริสตชนประมาณ 30 ครอบครัว โดยมีคุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง, C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาสคนปัจจุบัน

Last Updated (Wednesday, 18 June 2014 10:20)

Read more...

 

แม้ฝนจะพรำเม็ดลงไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าแต่พี่น้องคริสตชนยังคงเดินทางมายังวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในโอกาสฉลองวัดประจำปี เพื่อร่วมเป็นกำลังใจสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อด้าย คุณพ่อโกโตร คุณพ่อกริฟฟิต คุณพ่อแวว เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากเป็นคริสตชนเชื้อสายเวียดนาม กว่าจะมีวัดแห่งแรกในปี 1970 สมัยคุณพ่อโรธี และวัดหลังปัจจุบันในสมัยคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. ทุกคนได้ร่วมจิตใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคง 9.30 น. วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เดินทางมาถึงวัดพระศรีหฤทัย คุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง, C.Ss.R. เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ พร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษ โดยมีการฟ้อนรำอย่างครึกครื้นจากพี่น้องวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู ก่อนที่จะเตรียมจิตใจเพื่อร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อม ๆ กับฝนที่หยุดลงสนิท

Last Updated (Wednesday, 18 June 2014 10:19)

Read more...

 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมเทิดเกียรติแม่พระโอกาสฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2014 เวลา 19.30 น. ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี วจนพิธีกรรมเริ่มด้วยการขับร้องบทเพลง สรรเสริญ สวดสายประคำ รับฟังพระวาจาและบทเทศน์ แห่พระรูปพระนางมารีย์ และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ... ชีวิตของพระนางมารีย์มีความเชื่อเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตในทุกรูปแบบ แม้เส้นทางเดินแต่ละก้าวจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม มีทั้งความทุกข์และความสุขคลุกเคล้ากันไป ทว่าในหัวใจแม่พระเต็มเปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน นบนอบ ความอ่อนโยน เรียบง่าย และจิตอาสาในความทุกข์ร้อนของผู้อื่น การเสด็จเยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธ ในพระวรสารวันนี้ เป็นตัวอย่างของชีวิตซึ่งมีพื้นที่ของหัวใจสำหรับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เสมอ เพราะชีวิตของแม่พระคือ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า” (ลก 1:38)

Last Updated (Saturday, 07 June 2014 00:42)

Read more...

 

ค่าย เยาวชนเวียดนาม 2014 ซึ่งเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 4 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2014 ได้ผ่านพ้นไป แม้ใจของสมาชิกร่วม 50 คน จะปวดร้าวกับการเสียชีวิตของคุณพ่อเจมส์ และสมาชิก 12 คน แต่เมื่อปาดหยาดน้ำออก จากดวงตา ชีวิตต้องก้าวต่อไป กิจกรรมจึงดำเนินต่อเนื่องจนจบ ด้วยการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ จากพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนาและกำลังใจจากพี่น้องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แม้น้ำตายังคลอเบ้า จึงยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สอดแทรกมาเป็นระยะ เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรามองเห็นชัดเจนถึงพระเมตตายิ่งของพระเจ้า ความอบอุ่นที่มีเพื่อนมากมายเป็นกำลังใจสำหรับกันและกันในการดำเนินชีวิต อย่างมีพลัง สำหรับวันนี้ .. พรุ่งนี้ .. และตลอดไป ได้เรียนรู้ว่าในชั่วชีวิตนี้ ไม่มีวันไหนที่จะเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอีกต่อไป ความรักของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสในส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณแล้ว ดังนั้น จึงขอเลือกพระเยซูเจ้า และติดตามพระองค์ไป พร้อมและยินดีที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์ให้กับทุก ๆ คนในชีวิต ...

Last Updated (Saturday, 07 June 2014 00:41)

Read more...