วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ

คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษทุกคน
ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส
ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ในวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี


 

ปฎิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ราฟาแอล แห่งพระเมตตา (จิราภา ถิรดำรง)