วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2017

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017

เริ่มงานด้วยการเดินขบวนพาเหรด

ต่อด้วยพิธีเปิดโดยคุณเปโตร พ่อสุรินทร์ อยู่สุข

อธิการบ้านเณรสันติราชา ประธานพิธี

หลังพิธีฯ รับชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียน

ตามด้วยการแข่งขันแฮนด์บอลหญิง

ระหว่างทีมคณะครู กับ ทีมผู้ปกครอง,

การแข่งขันฟุตซอลระหว่าง

ทีมคณะสงฆ์ กับ ทีมตำรวจเมืองอุดรธานี,

และ ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกรีฑาของน้องๆ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

Read more...

 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี,

คุณพ่อออกัสติน สุกิโย ปิโตโย,

คณะสงฆ์, นักบวช, ครูคำสอน

และ สัตบุรุษ รวมกว่า 150 ชีวิต

ร่วมพิธีบูชาฉลองวันนักบวชสากลระดับสังฆมณฑล

และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“พระสัมณสาส์นเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”

(ในครอบครัว) Amoris Letitia

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017

เวลา 8.30 – 15.30 น.