วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์

สามเณรใหญ่ ฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

ชุมนุมกันเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระพรต่าง ๆ

ที่พระองค์ทรงโปรยปรายมายังสังฆมณฑลฯ

ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016

เป็นช่วงเวลาน่ายินดีที่ได้มาพบปะกันและแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน

ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่

ปัจจุบัน นอกจากพระสังฆราชและพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลแล้ว

ยังมีคณะนักบวชชาย 6 คณะ และคณะนักบวชหญิง 13 คณะ

ร่วมมือด้วยความเสียสละ ทุ่มเทให้กับงานรับใช้พระเจ้า

และเพื่อนมนุษย์ในดินแดน 6 จังหวัดของสังฆมณฑลคือ

อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

Read more...