วัดในสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุดรธานี
Contact
Address:
คุณพนิดา ผิวดี (แป๊ก)
โทร. 080-4617663, 083-5131850
133/32 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 042-324136
E-mail : udondiocese@gmail.com

http://www.udondiocese.org/

 


คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner