วัดในสังฆมณฑล

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 09 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 08 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 07 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 06 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 05 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 04 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 03 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 02 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 01 มกราคม ค.ศ.2016

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 09 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 08 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 06 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 05 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 04 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 03 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 02 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 01 ธันวาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 09 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 08 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 07 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 06 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 05 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 04 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 03พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 02 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 01 พฤศจิกายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 09 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 08 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 06 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 05 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 04 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 03 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 02 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 01 ตุลาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 5 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 4 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 2 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2015

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 09 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 08 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 07 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 06 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 05 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 04 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 03 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 02 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 01 ธันวาคม ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.2014

ข้อคิดยามเช้า วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2014