วัดในสังฆมณฑล

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4232-1451-2, โทรสาร 0-4224-3990

หรือติดต่อที่ ตู้ ปณ.2 ปณฝ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Friday, 11 October 2013 15:58)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner