วัดในสังฆมณฑล

คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เป็นวิทยากรในการอบรมครูคำสอนอาสาสมัคร สังฆมณฑลอุดรธานี ในวันที่ 19 กันยายน 2014 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี ในเรื่องพิธีกรรมเบื้องต้น การอบรมครูคำสอนอาสาสมัครของสังฆมณฑลอุดรธานี และอบรมต่อเนื่องครูคำสอนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-26 กันยายน 2014 โดยมีวิทยากรคือ คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. – พระคัมภีร์เบื้องต้น คุณพ่ออังเฮล เบเคริน ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล คุณพ่อโฮเซ เซมา โรดริเกซ พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกูล, C.Ss.R. – ฟื้นฟูจิตใจชีวิตภายในของครูคำสอน และครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง วิชาครู ครูคำสอน และสื่อการสอน ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมและพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมครูคำสอนอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง

 

 

 

Last Updated (Monday, 29 September 2014 01:30)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner