วัดในสังฆมณฑล

สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

135 หมู่ 5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9339

โทรสาร 0-4224-3990

หรือ ตู้ ปณ.26 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โดยมี คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา

 

 

 

Last Updated (Friday, 25 November 2016 17:05)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner