วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1153
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 844
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 785
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1128
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 952
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 844
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 880
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 954
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1506
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 875
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 846
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1029
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 893
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 854
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 825
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 790
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 854
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 803
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 805
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 786
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 821
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 885
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 799
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 857
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 798
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 924
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 798
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 809
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 818
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 837
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 765
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 830
33 จากใจถึงใจ Administrator 798
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 886
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 947
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 918
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 827
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1025
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 839
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 905
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 798
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 826
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 823
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 921
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 844
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 874
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 861
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 841
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 771
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 814
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner