วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 581
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 417
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 383
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 621
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 448
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 395
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 457
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 497
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 927
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 420
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 436
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 596
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 450
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 421
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 403
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 394
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 429
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 383
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 407
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 384
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 437
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 410
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 397
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 418
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 402
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 410
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 402
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 383
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 396
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 398
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 379
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 386
33 จากใจถึงใจ Administrator 371
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 430
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 409
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 419
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 381
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 423
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 394
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 465
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 410
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 444
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 429
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 458
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 429
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 442
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 437
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 436
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 394
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 398
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner