วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 804
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 611
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 540
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 859
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 632
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 579
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 628
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 678
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1174
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 604
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 611
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 779
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 647
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 596
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 596
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 560
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 619
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 552
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 568
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 552
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 608
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 596
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 565
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 603
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 579
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 590
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 565
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 569
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 576
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 568
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 541
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 558
33 จากใจถึงใจ Administrator 536
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 626
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 608
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 646
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 609
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 623
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 584
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 627
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 580
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 607
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 592
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 634
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 603
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 606
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 597
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 615
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 548
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 570
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner