วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1023
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 757
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 687
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1034
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 837
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 744
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 795
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 853
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1365
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 779
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 766
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 938
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 809
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 766
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 741
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 714
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 772
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 716
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 717
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 702
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 739
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 776
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 710
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 770
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 720
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 799
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 714
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 728
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 726
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 732
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 681
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 748
33 จากใจถึงใจ Administrator 686
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 800
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 809
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 818
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 760
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 914
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 735
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 778
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 729
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 741
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 738
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 813
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 747
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 796
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 773
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 748
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 685
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 726
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner