วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1014
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 748
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 671
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1021
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 820
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 735
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 782
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 842
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1354
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 768
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 757
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 929
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 799
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 756
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 733
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 702
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 759
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 707
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 709
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 691
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 731
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 764
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 699
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 759
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 710
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 787
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 707
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 720
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 717
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 721
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 673
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 741
33 จากใจถึงใจ Administrator 678
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 789
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 797
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 799
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 752
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 898
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 724
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 765
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 719
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 735
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 732
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 801
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 740
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 792
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 766
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 740
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 678
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 718
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner