วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 886
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 675
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 599
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 936
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 699
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 643
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 710
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 759
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1245
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 678
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 674
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 853
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 719
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 676
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 660
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 634
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 685
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 609
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 633
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 614
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 667
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 661
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 622
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 671
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 640
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 658
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 635
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 630
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 638
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 646
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 599
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 625
33 จากใจถึงใจ Administrator 605
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 714
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 675
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 711
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 674
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 730
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 641
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 686
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 641
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 669
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 662
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 701
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 663
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 706
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 703
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 667
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 607
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 650
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner