วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 548
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 392
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 363
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 586
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 423
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 368
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 425
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 472
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 891
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 398
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 404
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 569
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 424
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 397
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 376
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 374
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 400
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 358
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 382
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 359
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 413
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 381
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 373
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 393
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 378
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 389
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 377
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 355
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 372
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 371
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 352
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 362
33 จากใจถึงใจ Administrator 344
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 400
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 381
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 385
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 359
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 400
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 361
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 438
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 385
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 421
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 405
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 429
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 405
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 418
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 416
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 413
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 365
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 376
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner