วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1679
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1322
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1276
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1577
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1425
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1336
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1373
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1471
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2081
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1386
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1373
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1503
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1370
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1320
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1295
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1282
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1322
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1317
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1313
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1251
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1280
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1409
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1266
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1317
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1268
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1519
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1297
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1319
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1354
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1310
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1237
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1359
33 จากใจถึงใจ Administrator 1246
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1366
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1466
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1425
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1311
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1520
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1334
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11752
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1256
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1319
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1279
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1456
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1303
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1347
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1324
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1396
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1194
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1241
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner