วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1345
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1004
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 972
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1294
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1132
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1030
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1059
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1132
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1694
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1074
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1039
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1180
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1044
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1014
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 990
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 958
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1004
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 975
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 980
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 939
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 978
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1067
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 967
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1035
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 977
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1149
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 970
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 955
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 981
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1001
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 917
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1023
33 จากใจถึงใจ Administrator 949
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1048
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1120
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1109
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 995
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1223
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1019
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 1059
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 947
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1001
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 976
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1105
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 996
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1035
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1004
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1014
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 899
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 945
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner