วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 619
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 446
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 407
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 662
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 478
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 422
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 480
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 524
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 963
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 446
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 465
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 623
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 476
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 443
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 429
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 418
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 456
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 407
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 431
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 411
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 461
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 438
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 421
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 445
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 429
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 436
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 427
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 407
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 422
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 423
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 404
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 412
33 จากใจถึงใจ Administrator 396
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 464
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 439
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 452
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 408
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 458
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 422
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 489
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 441
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 470
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 454
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 483
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 457
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 470
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 457
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 465
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 418
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 426
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner