วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 653
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 485
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 431
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 696
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 506
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 445
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 506
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 550
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 990
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 474
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 486
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 645
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 501
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 464
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 461
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 440
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 482
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 429
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 446
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 436
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 488
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 462
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 445
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 473
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 455
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 460
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 450
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 434
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 447
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 452
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 424
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 435
33 จากใจถึงใจ Administrator 418
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 493
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 472
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 488
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 431
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 485
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 452
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 515
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 467
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 493
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 478
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 507
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 489
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 498
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 482
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 491
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 436
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 452
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner