วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1804
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1438
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1394
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1681
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1541
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1451
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1486
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1583
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2201
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1516
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1494
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1619
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1486
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1430
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1412
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1390
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1435
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1431
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1427
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1364
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1392
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1520
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1371
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1418
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1374
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1647
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1403
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1430
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1465
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1415
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1352
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1471
33 จากใจถึงใจ Administrator 1355
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1477
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1586
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1541
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1430
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1627
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1449
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11871
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1370
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1454
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1397
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1568
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1419
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1460
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1441
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1515
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1305
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1352
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner