วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1425
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1077
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1047
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1369
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1196
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1100
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1134
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1212
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1783
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1147
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1124
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1250
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1115
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1088
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1047
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1031
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1084
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1036
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1053
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1011
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1039
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1159
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1034
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1099
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1049
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1224
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1046
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1031
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1063
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1067
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 996
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1096
33 จากใจถึงใจ Administrator 1011
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1128
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1206
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1180
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1072
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1289
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1087
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11487
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1007
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1061
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1035
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1178
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1054
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1099
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1077
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1120
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 967
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1008
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner