วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1211
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 890
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 850
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1188
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1013
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 915
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 946
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1020
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1588
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 947
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 927
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1081
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 937
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 908
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 889
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 851
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 908
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 863
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 871
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 840
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 875
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 945
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 863
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 921
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 856
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 995
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 859
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 858
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 884
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 892
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 816
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 896
33 จากใจถึงใจ Administrator 848
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 939
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1010
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 983
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 886
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1094
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 897
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 961
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 840
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 885
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 877
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 977
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 900
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 931
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 914
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 890
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 811
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 853
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner