วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 771
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 587
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 523
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 811
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 605
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 555
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 607
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 646
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1116
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 578
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 592
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 757
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 609
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 574
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 569
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 540
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 592
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 533
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 550
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 534
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 591
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 574
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 545
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 577
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 561
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 570
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 548
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 534
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 555
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 550
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 527
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 539
33 จากใจถึงใจ Administrator 514
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 601
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 581
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 620
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 529
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 589
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 559
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 608
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 563
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 588
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 573
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 613
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 586
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 584
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 580
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 592
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 526
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 552
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner