วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1493
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1125
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1100
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1424
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1247
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1149
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1194
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1281
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1869
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1209
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1188
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1321
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1188
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1152
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1112
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1102
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1152
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1107
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1112
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1082
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1102
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1227
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1093
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1160
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1107
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1309
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1119
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1104
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1141
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1123
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1061
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1169
33 จากใจถึงใจ Administrator 1068
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1184
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1270
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1242
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1132
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1348
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1150
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11559
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1068
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1132
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1093
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1253
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1116
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1160
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1144
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1188
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1025
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1070
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner