วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 664
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 496
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 438
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 707
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 515
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 459
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 517
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 558
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1004
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 483
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 496
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 656
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 511
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 474
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 471
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 448
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 494
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 441
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 454
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 444
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 496
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 471
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 456
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 485
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 464
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 474
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 460
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 443
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 456
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 461
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 435
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 442
33 จากใจถึงใจ Administrator 429
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 505
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 484
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 508
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 442
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 492
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 465
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 523
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 476
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 503
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 490
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 516
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 500
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 507
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 491
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 500
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 445
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 461
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner