วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 535
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 377
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 352
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 569
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 409
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 355
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 414
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 463
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 870
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 386
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 391
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 561
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 415
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 389
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 365
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 362
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 389
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 348
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 371
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 351
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 400
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 367
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 363
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 380
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 367
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 380
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 367
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 346
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 358
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 361
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 341
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 352
33 จากใจถึงใจ Administrator 336
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 383
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 369
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 367
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 349
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 378
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 347
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 431
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 367
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 411
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 397
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 406
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 390
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 404
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 410
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 394
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 355
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 367
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner