วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1713
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1353
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1307
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1598
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1454
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1367
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1405
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1499
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2110
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1414
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1405
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1534
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1404
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1346
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1329
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1309
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1351
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1349
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1341
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1281
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1310
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1437
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1294
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1341
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1294
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1548
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1325
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1347
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1385
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1336
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1265
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1392
33 จากใจถึงใจ Administrator 1273
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1394
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1496
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1455
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1343
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1547
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1363
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11786
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1289
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1353
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1312
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1486
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1335
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1378
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1354
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1430
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1225
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1270
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner