วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 997
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 737
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 663
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1010
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 806
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 722
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 771
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 832
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1332
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 758
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 746
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 917
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 789
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 746
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 722
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 692
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 746
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 693
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 699
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 680
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 722
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 752
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 690
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 742
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 702
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 763
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 699
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 708
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 709
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 714
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 663
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 727
33 จากใจถึงใจ Administrator 670
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 780
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 773
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 784
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 741
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 825
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 715
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 756
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 709
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 726
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 725
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 787
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 729
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 784
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 758
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 724
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 668
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 708
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner