วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 631
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 456
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 415
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 674
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 487
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 431
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 485
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 533
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 969
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 454
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 471
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 627
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 484
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 448
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 438
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 423
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 466
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 412
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 436
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 417
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 468
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 443
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 428
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 454
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 439
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 444
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 435
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 416
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 427
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 432
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 411
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 417
33 จากใจถึงใจ Administrator 404
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 474
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 446
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 471
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 415
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 466
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 432
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 499
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 452
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 475
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 464
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 492
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 465
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 476
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 465
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 475
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 423
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 434
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner