วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 729
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 556
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 495
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 775
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 578
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 522
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 577
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 616
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1075
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 542
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 563
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 725
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 574
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 539
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 538
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 512
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 559
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 503
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 519
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 507
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 561
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 537
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 517
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 546
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 525
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 535
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 519
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 503
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 524
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 518
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 495
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 508
33 จากใจถึงใจ Administrator 484
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 570
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 554
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 595
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 499
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 555
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 526
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 582
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 533
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 562
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 548
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 587
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 562
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 561
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 558
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 566
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 501
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 526
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner