วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 700
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 776
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 757
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 731
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 638
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 714
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 778
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 642
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 713
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 905
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 672
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 706
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 719
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 709
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 676
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 761
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 735
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 661
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 687
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 615
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 720
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 767
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 818
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 831
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 864
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 661
177 ร่วมอาลัย Administrator 782
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 704
179 Make Disciples For Jesus Administrator 659
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 689
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 2011
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 888
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 888
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 758
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 761
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 846
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 763
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 753
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 665
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 905
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 677
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1391
193 ประมวลภาพ Administrator 937
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner