วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 1100
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 1144
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 1153
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 1136
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 1001
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 1122
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 1227
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 1028
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 1145
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1335
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 1068
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 1138
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 1072
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 1138
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 1069
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 1176
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1135
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 1021
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 1128
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 996
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 1101
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 1162
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 1306
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 1239
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 1270
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 1066
177 ร่วมอาลัย Administrator 1184
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 1080
179 Make Disciples For Jesus Administrator 1040
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1085
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 2548
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 2076
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 1242
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 1179
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 1127
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 1260
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 1150
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1145
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 1065
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 1300
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 1095
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1843
193 ประมวลภาพ Administrator 1454
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner