วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 749
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 832
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 820
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 791
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 691
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 768
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 851
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 696
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 778
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 983
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 729
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 787
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 770
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 773
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 741
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 830
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 802
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 715
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 815
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 669
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 776
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 828
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 897
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 883
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 921
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 719
177 ร่วมอาลัย Administrator 842
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 758
179 Make Disciples For Jesus Administrator 718
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 742
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 2160
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 987
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 931
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 838
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 814
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 893
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 807
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 809
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 722
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 966
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 730
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1470
193 ประมวลภาพ Administrator 986
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner