วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 1163
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 1012
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 1061
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 1026
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 997
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 1166
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 969
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1179
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 991
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 1003
61 กลับบ้านเฮา Administrator 1006
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 1242
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 992
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 1101
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 1027
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 1075
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 1117
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 989
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 1028
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 1013
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 1060
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 952
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 1204
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 1053
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 1114
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 979
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 979
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 1009
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 1015
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1029
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1500
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 1042
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 1008
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 1022
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 968
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 981
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 1023
88 รำวงย้อนยุค Administrator 968
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 1000
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1026
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 1069
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 1034
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 1070
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 955
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 981
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 1028
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 993
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 1010
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 1063
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 1042
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner