วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4303
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1636
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2205
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 8995
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 2181
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 1792
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3305
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1504
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1456
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1461
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1365
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2714
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2198
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2164
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 2918
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2385
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1529
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1710
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1600
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1361
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1453
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1541
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1729
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner