วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1729
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1541
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1453
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1361
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1600
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1710
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1529
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2385
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 2918
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2163
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2197
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2714
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1365
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1461
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1456
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1504
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3305
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 1792
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 2181
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 8995
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2205
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1636
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4303
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner