วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยากอบอัครสาวก บ้านวังขอนแดง Administrator 1599
2 วัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ Administrator 1858
3 วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด Administrator 1724
4 วัดนักบุญทั้งหลาย ม่วงใหญ่ Administrator 1890
5 วัดพระจิตเจ้า บ้านห้วยหินลาด Administrator 2078
6 วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 5010
7 วัดนักบุญอิสิดอร์ ชาวนา หนองแขม Administrator 1558
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโนนโจด Administrator 1692
9 วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล Administrator 3381
10 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ Administrator 2780
11 วัดนักบุญลูเซีย บ้านคำใหญ่ นิคมน้ำพอง Administrator 1826
12 วัดพระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนม์ โนนสมบูรณ์ Administrator 1922
13 วัดนักบุญเยราร์ด Administrator 4269
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner