วัดในสังฆมณฑล

 

 

หมู่ 8 ต. บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3348

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน มีประชากรคาทอลิก 17 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 


หมู่ 14 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3384Save

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 มีพื้นที่  41 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา มีประชากรคาทอลิก 60 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 

หมู่ 3 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  โทร.0-4227-3502

ตู้  ป.ณ.  15  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 41190

 

หมู่บ้านโพนสูง  เป็นหมู่บ้านคริสตังที่ใหญ่และเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง  ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี  มีคริสตชนประมาณ  3,000  คน  500  หลังคาเรือน

หมู่บ้านกับวัดเป็นสิ่งคู่กัน  พระศาสนจักรได้ก่อร่างสร้างตัว  ณ  ที่นี้เมื่อปี  ค.ศ.  1890  (พ.ศ.  2433)  สัตบุรุษหมู่บ้านนี้ถวายชื่อวัดว่า  วัดพระวิสุทธิวงศ์  มอบถวายในความคุ้มครองของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

พระศาสนจักรได้เจริญเติบโตมาโดยลำดับ  และเป็นหมู่บ้านคริสตชนที่มีความเชื่อเข้มแข็งพอสมควร  แรกเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เชื่อกันว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกข่า  พวกขอมได้อพยพไปแล้ว  ดินแดนแห่งนี้ก็กลายเป็นที่รกร้าง  ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปอาศัย  เพราะคนในสมัยนั้นมีความเชื่อเรื่องผีสางอย่างมาก  ต่อมานายทิดอินทร์และเพื่อนประมาณ  10  ครอบครัว  จากบ้านดอนเปลือย  จ.  ยโสธร  ในปัจจุบัน  ได้ออกเดินทางร่อนเร่เสาะแสวงหาที่ทำกินใหม่  พอมาถึงหมู่บ้านโพนสูง  เห็นว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์และไม่มีใครอยู่  จึงเข้าไปจับจอง  และได้ส่งผู้แทนไปเชิญ  คุณพ่อเอ็กซ์กอฟฟอง  จากบ้านจันทร์เพ็ญ  มิสซังท่าแร่  มาทำพิธีไล่ผี  และพักค้างคืนกับชาวบ้าน  เหตุการณ์ในหมู่บ้านสงบเงียบ  ไม่มีสิ่งใดหน้ากลัวเกิดขึ้น  ชาวบ้านจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  ในคริสต์ศาสนาคาทอลิกกันหมด  นับว่าคุณพ่อเอ็กซ์กอฟฟอง  เป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เริ่มงานเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกในหมู่บ้านแห่งนี้

ต่อจากนั้นมีคุณพ่ออีกหลายองค์  ผลัดเปลี่ยนกันมา  เข้ามาเผยแพร่ศาสนา  ในสมัยของคุณพ่อตะนา  จำนวนคาทอลิกในบ้านโพนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  คุณพ่อตะนา  ดูแลอยู่เป็นเวลานาน  เมื่อคุณพ่อตะนาย้ายไป  คุณพ่ออันโตนีโอ  ได้เข้ามาดูแลต่อ

ปี  พ.ศ.  2474  คุณพ่อออมแบร์  ได้มาแทนคุณพ่ออันโตนีโอ  จนถึง  พ.ศ.  2483  ในสมัยของคุณพ่ออันโตนีโอนี้เอง  ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นหลังหนึ่ง  มีขนาดใหญ่พอสมควร  และได้ใช้วัดนี้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นเวลาถึง  45  ปี

 

ปี  พ.ศ.  2483 - 2492  คุณพ่อแท่ง  ได้มาดูแล  และในปีพ.ศ.  2484  เกิดสงครามอินโดจีน  คริสตชนต้องหลบๆซ่อนๆ  เป็นเวลาถึง  4  ปี  เมื่อสงครามยุติลง  ในปี  พ.ศ.  2488  คุณพ่อแท่งก็กลับมาดูแลบ้านโพนสูงอีกเป็นครั้งที่สอง

 

พ.ศ.  2492  มิสซังท่าแร่  ได้มอบอำนาจการดูแลพระศาสนาในหมู่บ้านโพนสูงให้กับพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่  คุณพ่อดูฮาร์ต  เป็นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่องค์แรก  ที่มาดูแลคริสตชนที่โพนสูงเป็นเวลาหลายปี  ต่อจากคุณพ่อดูฮาร์ต  มีพระสงฆ์มารับตำแหน่งเจ้าวักที่โพนสูงหลายองค์ดังนี้

 

พ.ศ.  2496 - 2500  คุณพ่อมาร์ติน  เป็นเจ้าวัด  ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์

พ.ศ.  2500-2505  คุณพ่อปี  เป็นเจ้าวัด

พ.ศ.  2505 - 2510  คุณพ่อกิบบอน  เป็นเจ้าวัด  เป็นช่วงที่พระศาสนจักรบ้านโพนสูงเจริญมากกว่าทุกสมัย  คริสตชนเพิ่มขึ้นอีก  650  คน  ซึ่งนับว่าเจริญถึงขีดสูงสุดจนวัดคับแคบ  ต้องทำมิสซาในวันอาทิตย์ถึง  2  รอบ  ได้สร้างโรงเรียนและเชิญภคินีคณะรักไม้กางเขนแห่งท่าแร่  เข้ามาทำงาน

 

พ.ศ.  2510-2516  คุณพ่อแทรวิส  เป็นเจ้าวัดต่อจากคุณพ่อกิบบอน  จำนวนคริสตชนได้เพิ่มมากขึ้น  คุณพ่อขอจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้น  โดยขอโอนจากรัฐบาลมาดำเนินการเอง  ในปี  พ.ศ.  2513  เปิดทำการสอนชั้น  ป.1 - ป.7  และได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์ขึ้นด้วย

 

พ.ศ.  2516  คุณพ่อมอริสี  เป็นเจ้าวัด  คุณพ่อได้สร้างวัดใหม่  เนื่องจากจำนวนคริสตชนเพิ่มขึ้น  โดยลงมือก่อสร้างในวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2520  แล้วเสร็จในเดือนมกราคม  พ.ศ.  2521

 

ต่อจากนั้นมีคุณพ่อผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลอีกหลายองค์  และในปี  พ.ศ.  2532  ชาวโพนสูงได้จัดฉลอง  100  ปีบ้านโพนสูงขึ้น

พ.ศ.  2541  คุณพ่ออังเฮล  เบเคริล  เป็นเจ้าอาวาส

 

มีคาทอลิก                              3,297  คน

มีมิสซาวันอาทิตย์เวลา          06.30  น.  08.00  น.

วันเสาร์                                   20.00  น.

วันธรรมดา                             06.30  น.

 

Last Updated (Wednesday, 07 November 2012 11:11)

 

163/1 ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002 โทร. 0-4222-1503

 

136 ถนนโพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. 042-221338, 222436, 325556  Fax. 324873
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

สถานะของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชน ให้สมบรูณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น

 

438 ซ.พฤกษชาติ  ถ.นิตโย  ต.หมากแข้ง

อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000  โทร. 0-4224-3629

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี บริหารงานโดยนักบวชหญิงนิกายโรมันคาทอลิก คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ โดยมีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นชื่อของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงพระแม่มารีอาผู้ทรงเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ยึดเอาพระแม่มารีย์เป็นแบบอย่างในด้านการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง และอบรมสั่งสอนต่อองค์พระเยซูคริตเจ้า

ความรัก ความเอาใจใส่ของแม่ที่มีต่อลูกอันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิต เป็นสายใยผูกพันที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ

จัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข

ความรู้ดี หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นผู้มีความขยัน ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉลียว สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดีของนักเรียน มีความกตัญญูรู้คุณ ประหยัด มีวินัย มีน้ำใจ เสียสละ สุภาพอ่อนน้อม รักสะอาดมีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมตตา
นำความสุข หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน รักสะอาด มารยาทงาม

รักสะอาด หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะรักสะอาด มีระเบียบวินัยในตนเอง ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน โรงเรียน และสังคม
มารยาทงาม หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามในการแสดงออกทางกิริยา วาจา ใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย

ตราโรงเรียน

M ย่อมาจาก MARIE คือ ชื่อพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

P ย่อมาจาก PHITHAK คือ พิทักษ์ อารักขา คุ้มครอง

แสงรัศมี คือ แสงที่เกิดจากความรู้สติปัญญาและคุณธรรมเพื่อนำความนสุขไปสู่ผู้อื่น

รูปเด็ก 2 คน แสดงถึงนักเรียนชาย - หญิง

ปีกทั้งสองข้าง แสดงถึง ปีกแห่งความสำเร็จจากการเรียนรู้ อันนำมาซึ่งสันติสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคม

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า กับ สีเหลือง

สีฟ้า หมายถึง ความมีวินัย มีมารยาทงาม รักสันติ
สีเหลือง หมายถึง ความรู้และคุณธรรม

 

 

192 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-1346

เซนต์เมรี่ เป็นโรงเรีนแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลอุดรธานี ดำเนินงานโดย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ซิสเตอร์คณะนี้ ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 1872 ที่ประเทศอิตาลี ปัจจุบันทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวม 71 ประเทศ มีสมาชิก 93 คน ทำงานอยู่ที่ต่าง ๆ  รวม 9 แห่ง ผู้ตั้งคณะคือ นักบุญยอห์นบอสโก และนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ภายใต้การนำของแม่พระองค์อุปถัมภ์

จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

ก็เพื่อรับใช้พระศาสนจักร โดยมุ่งประกอบภารกิจอบรมเยาวชนหญิงให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของสวรรค์ โดยยึดหลักวิธีอบรรมตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก คือ

1. เหตุผล

2. ศาสนา

3. ความรักใจดี

โรงเรียนเซนต์เมรี่ เปิดสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นอีก เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บสตรี ศูนย์เยาวชนวันอาทิตย์สำหรับเด็กอยากจน การสอนคำสอนภายในโรงเรียนและในชนบท

 

 
More Articles...

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner