วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 4  ต.ภูพระบาท  กิ่งอำเภอรัตนวาปี  จ.หนองคาย  43190

 

ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2535  มีพื้นที่ 12 ไร่ มีประชากรคาทอลิก 13 ครอบครัว

เจ้าอาวาส  บาทหลวงวัฒนา  ศรีวรกุล

 

ประมาณ  15  ปีที่แล้ว  ครอบครัวผู้ใหญ่เพชร  รักษาเดช  ซึ่งเป็นคริสตัง  ได้ย้ายจากบ้านหนองบัวลาย  มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านนาสิงห์  ขณะนั้นคุณพ่อปอล  แมรี่  เป็นผู้ดูแลเขตนี้  จึงได้ติดตามและมาทำมิสซาที่บ้านผู้ใหญ่เพชร  ซึ่งผู้ใหญ่เพชรได้ตั้งเครดิตยูเนี่ยน  ทำให้ชาวบ้านรู้จักดี  อีกทั้งคุณพ่อปอลเป็นผู้มีใจร้อนรนในการแพร่ธรรม  จึงทำให้ชาวบ้านอีก  6  ครอบครัวสนใจ  และกลับใจเป็นคริสตัง  มีการตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้นเมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2521

 

เมื่อมีคริสตังเพิ่มขึ้น  คุณพ่อปอลตระหนักว่า  สมควรจะมีวัดเพื่อสะดวกในการประกอบศาสนากิจ  คุณพ่อจึงขอร้องให้ชาวบ้านทั้ง  6  ครอบครัว  ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อจะซื้อที่ดิน  โดยช่วยกันออกครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่ง  คุณพ่อเป็นผู้จัดหาเอง  เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว  ชาวบ้านจึงนำไม้มาสร้างเป็นศาลา  ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า ศาลาแดง ใช้เป็นวัดในสมัยนั้น

 

เมื่อคุณพ่อปอลย้ายไป  มีคุณพ่อองค์อื่นๆ  มาทำหน้าที่แทน  ต่อมาคุณพ่อเจริญ  เวียนสิรินันทโชติ  เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อเล้งเห็นความสำคัญในการอภิบาล  จึงตกลงใจสร้างวัดใหม่ขึ้น  ในปี  พ.ศ.  2533

 

มีพิธีมิสซาสัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ตอนบ่าย  มีครูจิต  เป็นครูคำสอน  กิจกรรมในเขตวัด  มีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  และกลุ่มธนาคารข้าว  พ.ศ.  2541  คุณพ่อแลรี่  แพตทิน  เป็นเจ้าอาวาส  มีสัตบุรุษ  68  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner