วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 8 ต.รัรนวาปี  กิ่งอำเภอรัตนวาปี  จ.หนองคาย  43190

ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2526 มีพื้นที่ 13 ไร่ มีประชากรคาทอริก 5 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงวัฒนา  ศรีวรกุล

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner