วัดในสังฆมณฑล

ต.ค่ายบกหวาน  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000


มีพื้นที่ 3 งาน  89  ตารางวา

เจ้าอาวาส  บาทหลวงประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner