วัดในสังฆมณฑล

(ตู้  ป.ณ.19)  อ.  ท่าบ่อ  จ.  หนองคาย  43110  โทร.  (042)  401157

 

ประมาณ  40  ปีที่แล้ว  คริสตชนชาวเวียดนาม  ได้หนีภัยสงครามจากเวียงจันทน์  ประเทศลาว  มาอยู่ในอำเภอศรีเชียงใหม่  คุณพ่อดาย  ผู้ดูแลเขตนี้จึงตกลงใจสร้างวัดขึ้น  ราวปี  พ.ศ.  2503  จำนวนคริสตังแรกเริ่มมีประมาณ  10  ครอบครัว  จนถึงสมัยคุณพ่อไรท์  ท่านเห็นว่าวัดเก่าทรุดโทรม  จึงสร้างวัดใหม่ขึ้นในปี  พ.ศ.  2532

 

เนื้อที่                                                      ประมาณ  3  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                                      ประมาณ  100  คน

มิสซาวันอาทิตย์                                     10.30  น.

มิสซาวันธรรมดา                                   วันพุธ  17.00  น.

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner