วัดในสังฆมณฑล

หมู่7  ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย

ตู้ ป.ณ. 19 อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  43120  โทร.042-471149

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540  มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน มีประชากรคาทอลิก 14 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงวัฒนา  ศรีวรกุล

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner