วัดในสังฆมณฑล

 

ต.  โนนศิลา  อ.ปากคาด  จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.20  อ.  บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140  โทร.  042 491214

เมื่อประมาณ  30  ปีก่อน  มีคริสตังอพยพมาจากเวียงคุก  และจากบ้านนาบัว  อ.  วานรนิวาส  มาตั้งรกรากทำมาหากินที่ปากคาด  จากคำบอกเล่าของญาติพี่น้องของคนที่ย้ายมาจากเวียงคุก  จึงทำให้คุณพ่อผู้ดูแลเขตนี้ได้ทราบว่า  มีคริสตังย้ายเข้ามาอยู่  คุณพ่อผู้ดูแลสมัยนั้นคือ  คุณพ่อโรเบิร์ต  แวลส์ คุณพ่อได้ติดตามและสำรวจก็พบว่า  มีคริสตชนประมาณ  7-8  ครอบครัว  ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากพอสมควร  คุณพ่อจึงได้เริ่มแวะเวียนมาดูแล  และถวายมิสซาให้นานๆครั้ง

ต่อมาคุณพ่อตกลงใจซื้อที่ดินไว้  ประมาณ  30  ไร่  ห่างจากชุมชนประมาณ  500  เมตร  สภาพตอนนั้นยังเป็นป่าและทุ่งนา  จุดประสงค์ในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดและโรงเรียน  เนื่องจากการไปมาไม่สะดวก  และการที่พระสงฆ์จะมาดูแลและถวายมิสซาให้ก็นานๆจะมาสักครั้ง  หน้าที่ส่วนใหญ่จึงตกเป็นของครูอุ้ย  ซึ่งเป็นครูคำสอน

เมื่อมีที่ดินเป็นของตนเองแล้ว  คุณพ่อได้เริ่มสร้างวัดขึ้น  โดยสร้างเป็นบ้านไม้  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นบ้านพักพระสงฆ์  เมื่อเดินทางมาจะได้มีที่พัก  ชั้นล่างเป็นวัด  จากการที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำ  ประกอบกับการเวลาผ่านไป  สภาพบ้านก็ทรุดโทรม  ในตอนหลังจึงได้รื้อบ้าน-วัดลง  และสร้างใหม่เป็นชั้นเดียวดังในปัจจุบัน

อาชีพของสัตบุรุษทุกวันนี้  มีหลายอาชีพ  เช่น  รับราชการ  ทำนา  ค้าขาย  เด็กๆไปเรียนภาคบังคับที่โรงเรียนประจำอำเภอ

เจ้าอาวาสองค์แรกคือ  คุณพ่อแวลส์  คริสตังบางครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่น  จำนวนคริสตังปัจจุบันเหลือเพียง  7  ครอบครัวเท่านั้น

ในปัจจุบันจะมีพิธีมิสซาเดือนละครั้ง  การปฏิบัติศาสนกิจ  แก้บาป  รับศีล  อยู่ในเกณฑ์ดี  ความสัมพันธ์กับศาสนาอื่น  คริสตชนให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน

พ.ศ.  2541  คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์ เป็นเจ้าอาวาส  มีสัตบุรุษประมาณ  30  คนจะเห็นได้ว่า  ไม่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเลย  แม้เวลาจะล่วงเลยมานานพอสมควร  แต่ก็ยังดีที่เราสามารถยึดส่วนที่ยังเหลืออยู่เพียงจำนวนน้อยนิดไว้ได้อย่างดี  ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อการปกครอง  ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น  อาจจะเกิดผลดีขึ้นตามลำดับ

 

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner