วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 4 ต.ถ้ำเจริญ  กิ่งอำเภอเฝ้าไร่  จ.หนองคาย

ตู้   ป.ณ.20  อ.บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140  โทร.  042 487055

 

 

คริสตังที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  บ้านห้วยสะอาดนี้  เป็นพวกภูไทย้ายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  3  กลุ่มด้วยกันตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2506  เพื่อจับจองที่ดินทำมาหากินทางจังหวัดหนองคาย  ซึ่งยังอุดมด้วยป่าใหญ่  เมื่อย้ายมาตอนแรกๆ  ก็ถูกชาวบ้านที่อยู่ดั่งเดิมกีดกั้น  และไม่ให้ความเป็นธรรมเป็นประจำ  จึงแสวงหาของขลังมาป้องกันตัวเอง  จนทราบว่าศาสนาคริสต์เป็นวิธีหนึ่ง  จึงส่งตัวแทน  6  คน  ข้ามป่าข้ามห้วยน้ำไปวัด  อำเภอปากคาด  เพื่อพบคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  ต่อมาคุณพ่อเล้ง  ได้ส่งครูคำสอนไปอยู่กับชาวบ้าน  และชาวบ้านก็เริ่มเรียนคำสอนเรื่อยมา  และขณะเดียวกันก็ได้ช่วยกันหาไม้มาสร้างวัดจนแล้วเสร็จ  และพระคุณเจ้าดูฮาร์ต  ได้เสกและเปิดวัดใหม่  ขณะเดียวกันก็ได้ล้างบาปคริสตชนกลุ่มแรก  ซึ่งมีประมาณ  17  ครอบครัว  เมื่อปีพ.ศ.  2514  และให้ชื่อวัดว่า วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

 

ประมาณปี  พ.ศ.  2520  คริสตชนกลุ่มหนึ่งย้ายไปอยู่บ้านเขาสระไม้แดง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประมาณ  12  ครอบครัว  และบางส่วนก็ย้ายกลับกาฬสินธุ์  จึงเหลือคริสตชนเพียงเล็กน้อย

 

เนื้อที่                                      4  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                      30  คน

มิสซาวันธรรมดา                   วันเสาร์  07.00  น.

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner