วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 3 ต.ถ้ำเจริญ  อ.โซ่พิสัย  จ.หนองคาย

ตู้   ป.ณ.20  อ.บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140

 

ก่อนเริ่มมีหมู่บ้านนี้  พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นป่า  ชาวบ้านย้ายมาจากที่อื่นเพื่อจับจองที่ดินและหาที่ทำกิน  ส่วนผู้ที่ย้ายมาเป็นคาทอลิกนั้น  คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  เป็นผู้ริเริ่มโดยย้ายมาจากหมู่บ้านนิคมเปงจาน  อ.  โพนพิสัย  จ.  หนองคาย

 

เริ่มแรกใช้ศาลาประกอบพิธีมิสซา  จากนั้นสร้างวัดน้อยใช้ได้  2  ปี  จึงสร้างวัดถาวรขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2519  ซึ่งในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ  30  ครอบครัว  และให้ชื่อว่า วัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก

 

ปัจจุบันเหลืออยู่  3  ครอบครัว  ส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ที่อื่น  หรือทิ้งความเชื่อไปเพราะหลายครอบครัวเป็นคริสตังใหม่และอยู่ท่ามกลางพี่น้องชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธ  แต่อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ก็ยังไปเยี่ยมเยียนและทำการติดต่ออยู่กับครอบครัวที่ยังเหลืออยู่  ทางสังฆมณฑลก็มีโครงการรื้อวัดเก่า  และสร้างศาลาเล็กๆแทนเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีและสอนคำสอน  เป็นสถานที่พักค้างคืนของพระสงฆ์เวลาไปเยี่ยมเยียน  แม้สัตบุรุษไม่มากแต่ถือว่าเป็นเขตแพร่ธรรม  และเขตอภิบาลคนต่างศาสนา

 

เนื้อที่                                                      4  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                                      10  คน

มิสซาวันอาทิตย์                                     เวลาพระสงฆ์ไปเยี่ยมทุกเดือน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner