วัดในสังฆมณฑล

อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  43140

ตู้  ป.ณ.5  อ.  บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140  โทร.  081 9744662

 

วัดราชินีแห่งนิกรเทวดา  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนนยางคำ  อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  มีสัตบุรุษจำนวน  100  คน  สัตบุรุษเดิมที่ย้ายมาจากท่าแร่  หนองห้างและจากเขตห้วยเซือม  มาบุกเบิกที่ทำกินใหม่

 

คุณพ่อดิ๊ก  สตาร์ท  เข้าไปดูแลเรื่องชีวิตภายในซึ่งการเดินทางสมัยแรกๆ  ลำบากมาก  มีการสร้างวัดหลังเล็กๆขึ้น  พร้อมบ้านพักพระสงฆ์  ในสมัยคุณพ่อยอห์น  ทาบอร์  เห็นว่าวัดเก่าทรุดโทรมมากปลวกกิน  จึงคิดสร้างวัดใหม่  โดยมารดาของท่านได้บริจาคเงินให้สร้างวัดจนเสร็จเรียบร้อย

 

รายนามคุณพ่อเจ้าอาวาส

01.  คุณพ่อดั๊ก  สตาร์ท

02.  คุณพ่อโรเบิร์ต  มาร์ติน

03.  คุณพ่อไมเกิล  เช

04.  คุณพ่อมัธทิว  วราศักดิ์  บูรณพล

05.  คุณพ่อยอห์น  ทาบอร์

06.  คุณพ่อเปโตร  เล้ง  โคธิเสน

07.  คุณพ่อยวง  บุญรอด  เวียงพระปรก

08.  คุณพ่อไมเกิล  พิชาญ  ใจเสรี

09.  คุณพ่อเปโตร  เล้ง  โคธิเสน

10.  คุณพ่อยวง  บัปติสตา  ชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์

11.  คุณพ่อโกวิทย์  เจริญพงศ์

12.  คุณพ่ออำนวยศิลป์  ทองอำไพ

13.  คุณพ่อจักรายุทธ  ปาละลี  (พ.ศ.  2541)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner