วัดในสังฆมณฑล

1.    คณะกลาริส กาปูชิน

อารามแม่พระรับสาร

ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3513

 

2.    คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

- โรงเรียนเซนต์เมรี่

129 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1346, 0-4222-2458

โทรสาร 0-4224-0115, 0-4232-3577

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

200 ม.1 ต.โพนสูง

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5697 โทรสาร 0-4214-5697

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย ต.วิสิทธิ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1215 โทรสาร 0-4249-1930

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3.    คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

- โรงเรียนมารีย์พิทักษ์

438 ซ.พฤกษชาติ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-3629

 

4.    คณะพระกุมารเยซู

- โรงเรียนพระกุมารเยซู ขอนแก่น

ขอนแก่น 182/4 ถ.ชาตะผดุง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1462 โทรสาร 0-4332-7115

- โรงเรียนพระกุมารเยซู บ้านไผ่

641/61 ถ.เจนจบทิศ

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4327-2373

 

5.    คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

- โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

119/1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.เวียงคุก

อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4243-8104, 0-4243-8105,

0-4243-8232 โทรสาร 0-4243-8231

- โรงเรียนเซนต์ปอล หนองคาย

84 ม.5 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-3551 โทรสาร 0-4246-2280

- โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

140 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1838 โทรสาร 0-4241-1773

 

6.    คณะธิดาเมตตาธรรม

- Seton House

164/23 หมู่ที่ 16 ซ.ศรีชาพันธุ์ ต.ในเมือง

อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000

หรือ ตู้ ป.ณ. 109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

- 121 ม.3 ต.ศรีสงคราม

อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทร. 0-4285-0923

 

7.    คณะศรีชุมพาบาล

916 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1861, 0-4246-8067, 0-4242-0036

โทรสาร 0-4246-2382

 

8.    คณะอัสสัมชัญ

โรงเรียนเซนต์จอห์น ท่าบม

หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

หรือ ตู้ ปณ.12 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4280-1287

 

9.    คณะออกัสติเนียนแห่งแม่พระผู้ปลอบโยนใจ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านดุง

ตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี 41190

โทร. 08-7638-4022

 

10.  คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

ตู้ ปณ.22 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0217, 0-4231-1347

 

11.  คณะดอมินิกันนักบวชธรรมทูตแห่งนักบุญดอมินิก

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล

150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร. 0-4341-4037, 0-4341-5314

 

12.  คณะดอมินิกันแห่งนักบุญดอมินิก

88/4 ซ.จีเอฟ ถ.อุดร-สกล บ้านหนองขาม

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือ ตู้ ปณ.7 ปณฝ.โพศรี

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4232-2006

 

13. คณะดอมินิกันแห่งนักบุญคัทรินแห่งซีเอนา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

641/5 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4327-2009, 0-4332-9743

 

14.  สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

- โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

467ม.10 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทร. 0-4220-2347 โทรสาร 0-4220-3091

- โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

195 หมู่ 11 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 081 374 7377

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 16:26)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner