วัดในสังฆมณฑล


หมู่ 14 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3384Save

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 มีพื้นที่  41 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา มีประชากรคาทอลิก 60 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner