วัดในสังฆมณฑล

 

 

หมู่ 8 ต. บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3348

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน มีประชากรคาทอลิก 17 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner