วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 14 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร.0-4227-3502

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน มีประชากรคาทอลิก 15 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner