วัดในสังฆมณฑล

 

 

47 หมู่ 9 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3502

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner