วัดในสังฆมณฑล

 

หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ตู้  ป.ณ.  4  อ.  บ้านดุง  จ.  อุดรธานี  41190 โทร. 0-4227-1254

 

วัดนักบุญโรซา  อยู่ในระหว่างเส้นทางหนองเม็ก  และอำเภอบ้านดุง  หลังจากสมาชิกของสองครอบครัว  ได้ขอเรียนคำสอน  และรับศีลล้างบาปแล้ว  คุณพ่อเลโอ  แทรวิส  (คณะพระมหาไถ่)  ได้ซื้อที่ดินจำนวน  4  ไร่  2  งาน  ในราคา  2,600  บาท  ในปี  พ.ศ.  2516  ที่ดินนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างวัดในอนาคต

 

สมัยแรกที่ดินนี้อยู่ในความดูแลของนายทองวัน  ซอนอินทร์  ในปี  พ.ศ.  2536  มีผู้ใจบุญจากกรุงเทพฯ  ได้มอบเงินจำนวน  300,000  บาท  เพื่อสร้างวัดหลังหนึ่ง  ในสังฆมณฑลอุดรธานีซึ่งตรงกับคำขอร้องที่  พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ได้รับจากคุณพ่อเจ้าอาวาสที่รับผิดชอบเขตคำสีดา  จึงได้ลงมือสร้างในเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2536  และเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  มีพิธีเสกวัดใหม่ในวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2537  โดยพระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  เป็นประทานในพิธี

 

เนื้อที่                                    4  ไร่  2  งาน

จำนวนสัตบุรุษ                     40  คน

มิสซาวันอาทิตย์                     เวลา  10.30  น.

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner