วัดในสังฆมณฑล

 

หมู่ 3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 103 อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน มีประชากรคาทอลิก 12 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงเฟอร์มิน  รีอาโน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner