วัดในสังฆมณฑล

 

168/8 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ตู้ ป.ณ. 19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 0-4236-0593

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner