วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1941
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1561
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1518
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1807
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1668
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1574
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1737
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1713
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2328
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1652
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1624
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1747
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1618
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1562
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1545
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1515
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1568
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1553
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1558
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1493
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1521
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1655
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1491
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1543
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1499
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1789
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1528
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1558
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1599
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1546
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1481
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1592
33 จากใจถึงใจ Administrator 1481
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1606
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1739
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1679
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1557
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1804
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1583
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11992
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1499
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1584
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1528
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1699
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1546
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1581
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1576
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1672
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1422
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1477
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner