วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 2011
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1628
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1586
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1871
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1736
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1641
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1803
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1783
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2401
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1719
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1700
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1814
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1687
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1628
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1620
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1585
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1638
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1621
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1634
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1564
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1590
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1730
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1557
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1613
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1565
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1860
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1597
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1625
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1668
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1632
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1547
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1666
33 จากใจถึงใจ Administrator 1546
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1678
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1809
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1746
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1624
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1875
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1661
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12066
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1571
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1654
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1597
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1779
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1618
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1652
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1642
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1746
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1487
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1542
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner