วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 2033
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1651
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1609
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1894
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1757
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1664
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1823
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1805
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2421
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1740
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1720
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1835
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1707
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1649
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1645
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1608
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1658
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1646
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1654
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1585
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1611
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1753
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1578
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1634
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1586
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1882
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1616
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1643
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1688
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1653
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1567
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1684
33 จากใจถึงใจ Administrator 1566
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1701
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1830
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1766
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1646
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1895
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1681
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12095
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1599
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1678
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1622
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1808
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1642
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1676
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1668
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1768
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1506
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1563
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner