วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4652
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1930
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2434
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 9564
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 4206
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 2080
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3681
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1732
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1657
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1690
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1559
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2938
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2488
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2478
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 3178
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2841
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1744
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1917
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1840
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1568
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1712
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1754
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1974
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner