วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4553
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1876
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2381
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 9300
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 4153
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 2017
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3571
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1670
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1616
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1636
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1517
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2891
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2404
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2410
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 3123
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2763
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1702
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1874
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1783
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1524
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1642
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1712
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1927
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner