วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1974
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1755
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1712
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1568
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1840
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1917
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1746
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2842
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 3179
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2479
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2489
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2938
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1560
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1691
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1657
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1733
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3682
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 2081
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 4206
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 9565
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2434
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1930
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4652
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner