วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1957
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 1737
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 1680
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 1548
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 1818
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1897
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 1726
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 2809
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 3156
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 2448
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 2456
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 2917
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 1542
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 1667
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 1639
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 1712
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 3639
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 2055
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 4184
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 9414
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 2414
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 1907
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 4612
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner